מה עושים עם חולצת האבל

מה עושים עם חולצת האבל? במאמר שלפניכם בהרחבה

נמצאים בשנת אבל?
ומתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

מה עושים עם חולצת האבל

הלכה בהלכות אבלות שהאבל קורע את בגדו, נשאלת השאלה האם מותר לאחות את הבגד לאחר שנגמרו ימי אבלות.

יש לחלק כדלקמן:

אבל על שאר קרובים

לאחר שעברו שלושים יום מותר לאחות את הקרע ולתפור אותו חזרה למצב שהיה קודם הקריעה.

אבל על אביו ואמו

אסור לאחות את הקרע לעולם לכן השואלים מה עושים עם חולצת האבל, ראוי לדעת שע"פ ההלכה אסור בכל מצב להחזיר את הבגד לקדמותו.

יתירה מזו

אפילו אם האבל מכר את הבגד לאחר, לרוכש אסור לתקן את הבגד.

האם מותר להחליף את מקום הקרע בחתיכה אחרת ולתפור?

ישנה מחלוקת הלכתית בנידון בפוסקי ההלכה על השו"ע, ויש לנהוג כמנהג שיורהו הרב.

הרחבה בנידון

תוכלו להרחיב בנושא בסימן ש"מ בשולחן ערוך הלכות אבלות או בסיכום הסימן באתר

מה עושים עם חולצת האבל