קדיש יתום סיפור

קדיש יתום סיפור מרתק המלמד על התועלת העצומה באמירת קדיש לעילוי הנשמה

סיפור מרתק המלמד את גודל הזכות העצומה של הקדיש לנשמה, על פי היהדות תפילת קדיש יתום נאמרת לעילוי נשמת אדם שנפטר.

באתר מידע הלכתי מקיף בנושא הלכות אמירת הקדיש, ומנהגי אבלות מעת הפטירה עד סיום השנה.

מחפשים להנציח את יקירכם בדרך היהדות ולתת להם מתנה?

 >>> היכנסו למידע נוסף

נמצאים בשנת אבל?

מתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

התפילות ואמירת הקדיש מתקיימות בבית כנסת בקרית חב"ד בעיה"ק צפת

קדיש יתום סיפור

קדיש יתום סיפור מרתק על גודל הזכות של הקדיש לנשמה

מסופר על אישה בעלת עסקים שהיתה נוהגת במשך תקופה לשלם סכום כסף עבור כך שיאמרו בישיבה תפילת קדיש יתום באופן קבוע על כל אותם הנשמות שאין אף אחד שיאמר קדיש בעדם.

כך היה, הישיבה מינתה בחור שהיה מקפיד מדי יום על אמירת הקדיש לטובת כלל הנשמות.

ויהי היום ובעלה של האישה נפטר, פטירתו פגעה בעסק המשותף של בני הבית בו עבדו האיש והאישה יחדיו, המצב הכלכלי החמיר, והאישה נאלצה להצטמצם, למרות הכל המשיכה במסורת לשלם עבור תפילת הקדיש שנאמרה על ידי הבחור בישיבה.

מצבה הכלכלי של האישה הידרדר 

מצבה הכלכלי של האישה הידרדר עד שלא היה לה כסף לצרכיה הבסיסיים, באותה העת ניגשה האישה אל הנהלת הישיבה והסבירה להם את מצבה ובקשה בכל לשון של בקשה שלמרות שהיא מפסיקה לשלם שימשיכו עם המסורת של האמירת קדיש.

הסיפור עם הזקן

יום אחד האישה הולכת ברחוב ונתקלת בזקן בעל הדרת פנים, היהודי ניגש אליה, ברכה לשלום, והחל להתעניין במצב משפחתה ובני ביתה, האישה סיפרה לזקן שקשה לה, כעת התאלמנה ושתי בנותיה עתידים להתחתן ואין לה כסף לצרכים הבסיסיים עבור החתונה.

הזקן שאל את האישה מה הסכום הדרוש עבור הוצאות הנישואין של הבנות? למרות פליאתה של האישה מה יועיל המידע לאותו זקן, השיבה האישה את הסכום המשוער.

הוציא הזקן דף ועט ורשם בו הוראה לבנק שיבצעו העברה לאשה לפי הסכום שאמרה. לפני שחתם הזקן על ההוראה בקש שיהיו נוכחים שני עדים שיראו בעיניהם שאכן הוא חתם ויאשרו זאת.

חתימת העדים על ההמחאה

הלכו הזקן והאישה אל הישיבה ובפני שני עדים-בחורים מאותה ישיבה חתם הזקן על ההוראה לבנק, וליתר בטחון השאיר גם דוגמא מחתימת ידו.

ההגעה לבנק

למחרת ניגשה האישה אל הבנק כדי להפקיד את ההמחאה, בעת שבאה אל הפקיד הוא תקע בה מבט וכולו נבוך מסתבר שהחתום על ההמחאה הוא בן אדם שכבר נפטר לפני עשר שנים, תוך כדי הבעת סימני המבוכה ביקש הפקיד מהאישה להמתין, והוא נכנס למנהל הבנק באותו הרגע שמנהל רואה את ההמחאה הוא נופל ומתעלף.

לרגע חשבו כולם שמדובר במעשה תרמית, אבל לשאלת פקידי הבנק ענתה האישה שאתמול קבלה את ההמחאה מיהודי בעל הדרת פנים, ואפילו יש שני בחורי ישיבה שראו זאת ויכולים לשמש כעדים.

שאל מנהל הבנק את האישה, האם תוכלי לזהות את האיש אם אראה לך אותו בתמונה? השיבה האישה בחיוב.

הורה מנהל הבנק להציג בפני האישה את תמונת אביו המנוח, ומיד הצביעה האישה על  על האיש שבתמונה אשר לדבריה הוא שנתן לה את ההמחאה, ציווה המנהל לכבד את ההוראה ולשחרר את האישה.

המסר מהעולם העליון

סיפר מנהל הבנק לנוכחים, האיש שמסר את ההוראה להעביר את הכסף לאשה, הוא אבא שלי שנפטר לפני עשר שנים, בלילה האחרון הופיע אבי בחלום ואמר בזהו הלשון:

"תדע מאז שעזבת את הדת והתחתנת עם גויה ובנוסף הפסקת לשמור על קריאת הקדיש מדי שנה, לא מצאה נשמתי מנוחה, עד שבאה אישה אלמונית וצוותה להגיד קדיש לנשמות שאין אומרים קדיש אחריהם, וזכותי עמדה לי שהקדיש הזה שאמרו בישיבה לפי ציווי האישה גרם עילוי ונחת רוח לנשמתי האישה תופיע מחר בבנק שלך עם המחאה שמסרתי לה לכיסוי הוצאות נישואי שתי בנותיה".

מנהל הבנק ממשיך לספר שהוא קם בבוקר וסיפר לאשתו על דבר החלום, אשתו צחקה וזלזלה אבל כעת משהופיעה האישה עם ההמחאה מסתבר שאכן החלום אמיתי.

סוף הסיפור

מסופר שלבסוף האיש חזר בתשובה ואשתו התגיירה  וזכו להקים בית נאמן בישראל.

הסיפור מובא בשם הרב זוננפלד רבה הראשון של העדה החרדית בירושלים, עדות מכלי ראשון.

הרב זוננפלד סיפר שהוא באופן אישי יחד עם חברו ר' יהודה גרינוואלד היו אותם העדים בסיפור.

ניתן לקרוא את הסיפור במקור בספרו של הרב זוננפלד האיש על החומה עמוד 345.

מסופר על אישה בעלת עסקים שהיתה נוהגת במשך תקופה לשלם סכום כסף עבור כך שיאמרו בישיבה תפילת קדיש יתום באופן קבוע על כל אותם הנשמות שאין אף אחד שיאמר קדיש בעדם

סיפר מנהל הבנק לנוכחים, האיש שמסר את ההוראה להעביר את הכסף לאשה, הוא אבא שלי שנפטר לפני עשר שנים, בלילה האחרון הופיע אבי בחלום ואמר בזהו הלשון תדע מאז שעזבת את הדת והתחתנת עם גויה ובנוסף הפסקת לשמור על קריאת הקדיש מדי שנה, לא מצאה נשמתי מנוחה, עד שבאה אישה אלמונית וצוותה להגיד קדיש לנשמות שאין אומרים קדיש אחריהם, וזכותי עמדה לי שהקדיש הזה שאמרו בישיבה לפי ציווי האישה גרם עילוי ונחת רוח לנשמתי האישה תופיע מחר בבנק שלך עם המחאה שמסרתי לה לכיסוי הוצאות נישואי שתי בנותיה מנהל הבנק ממשיך לספר שהוא קם בבוקר אשתו צחקה על החלום אבל כעת משהופיעה האישה עם ההמחאה מסתבר שאכן החלום אמיתי.