האם יושבים שבעה בחול המועד

האם יושבים שבעה בחול סוכות? או האם יושבים שבעה בחול המועד פסח?

במאמר נדון על השבעה בימי חגים קודם קריאת המאמר מומלץ ללמוד את הלכות שבעה 

יש לכם שאלות נוספות? תוכלו בשמחה לשלוח לנו בוואצאפ ונשתדל לענות בהקדם!

באתר מידע הלכתי מקיף בנושאי אמירת הקדיש ומנהגי אבלות.

שירות בחינם תזכורת לקראת תאריך עברי

באפשרותכם להנציח את יקירכם ולתת את המתנה הראויה להם 

>>> היכנסו למידע נוסף

נמצאים בשנת אבל?

מתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

התפילות ואמירת הקדיש מתקיימות בבית כנסת בקרית חב"ד בעיה"ק צפת

תוכן עניינים

האם יושבים שבעה בחול המועד סוכות?

לא יושבים שבעה בחול מועד סוכות.

האם יושבים שבעה בחול המועד פסח?

 לא יושבים שבעה בחול מועד פסח.

האם יושבים שבעה בחגי ישראל?

כנ"ל גם בכל החגים הבאים לא יושבים שבעה והם: ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, שמחת תורה, פסח ,שבועות, וחגים אלו כפי שיבואר הם מבטלים את השבעה.
חג חנוכה: יושבים בו שבעה כמו בכל יום חול ראו אבלות בחנוכה.
חג פורים: לא יושבים בחג פורים שבעה אבל הוא גם לא מבטל שבעה ראו אבלות בפורים.

פטירה וקבורה שאירעו קודם החג

אם הפטירה והקבורה היו לפני כניסת אחד החגים הבאים: ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, פסח, שבועות, והתחילו האבלים לנהוג את הלכות אבלות שבעה, ואפילו רק פעולה אחת מתוך ההלכות, הדין אומר שהחג מבטל את ימי השבעה, ולאחר שיסתיים החג אין צורך שהאבלים יחזרו לנהוג שוב אבלות.

פטירה וקבורה שאירעו בתוך ימי החג

אם הפטירה אירעה בתוך ימי החג או אפילו שהקבורה אירעה לפני החג אבל לא הספיקו האבלים לנהוג דין ממנהגי האבלות, אזי החג לא מבטל את האבלות ויש להתחיל לשבת השבעה לאחר שהסתיימו ימי החג.

למרות שדוחים את ימי השבעה למוצאי החג עדין יש לשמור על אבלות בצנעה (לא בפרהסיה) במהלך ימי החג.

דין אנינות בחג

חשוב לציין שאותם הדינים החלים על קרובי המשפחה קודם הקבורה מה שמכונה הלכות אונן קיימות גם בימי חול המועד קודם שנקבר המת, אבל מיד לאחר שקברו את המת אין לנהוג בחג דיני אבלות בפרהסיה אלא רק בצנעה כפי שנכתב לעיל.

האם יושבים שבעה בחול המועד