סעודת הבראה לאבלים

סעודת הבראה לאבלים בימי שבעה

סעודת הבראה – ברוכים הבאים לאתר קדיש לנשמה kadish.org.il.

בעמוד תלמדו על דיני סעודת אבלים בימי שבעה אשר מכונת בשם הבראה. ובנוסף באתר הלכות שבעה, ומנהגי אבלות.

מחפשים להנציח את יקירכם? לתרום לישיבה לעילוי נשמת או לרכוש הנצחה בספר תורה שנכתב בימים אלו?

 >>> היכנסו למידע נוסף

נמצאים בשנת אבל?

מתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

התפילות ואמירת הקדיש מתקיימות בבית כנסת בקרית חב"ד בעיה"ק צפת

סעודת הבראה

סעודת הבראה

אדם שנפטר לו קרוב משפחה משבעת הקרובים ויושב שבעה מצווה על השכנים שידאגו להכין את הסעודה הראשונה עבור האבל.

הסיבה לכך משום שהאבל דואג ועסוק בצערו ואינו חושב ושם לב על גופו והרעב שלו.

לכן המצווה על האחרים שידאגו לו לאוכל על חשבונם וסעודה זו מכונת בשם סעודת הבראה.

מה הדין אם השכנים לא הביאו אוכל האם צריך לצום?

אדם אבל שלא דאגו לו השכנים והחברים לארוחה, יכול לאכול ולא מצווים אותו לצום.

אבל אמרו חכמים תבוא קללה לשכניו שהצריכוהו לכך.

הרעיון של סעודת האבלים

לתת לאנשים זרים לדאוג לארוחה על חשבונם לכן:

הכנת אוכל לאישה אבלה על ידי בעלה

כתב השו"ע שבעל לא יכין סעודת אבלים לאשתו משום שחייב במזונותיה ונחשב כאילו אוכלת משל עצמה.

הכנת אוכל לבעל אבל על ידי האישה

השו"ע לא התייחס לדין זה במפורש.

יש שכתבו שעל אותו משקל גם כן יהיה אסור משום שזה נחשב שהבעל אוכל משלו ולא משל אחרים.

סעודת הבראה לאבא על ידי הבן

מותר כי זה לא נחשב שאוכל משלו.

מה אוכלים בסעודה?

בנוסף לסעודה ישנם מאכלים עגולים שנהוג להביא על שולחן האבלים כמו ביצה קשה ועדשים ונאמרו מספר סיבות בדבר:

  1. למאכל העגול אין פה ורומז על האבל שאין לו פה כי שקוע באבלותו.
  2. עיגול מרמז שהעולם כמו גלגל והיא מחזרת על באי עולם

סעודה שנייה

הדין הנ"ל נאמר רק על הסעודה הראשונה אבל סעודה שנייה ואילך יכולים האבלים לאכול ללא בעיה גם משל עצמם.

 

הנציחו את יקירכם

הרבי מליובאוויטש אמר לאבא שאיבד את בנו

בכל לימוד תורה וצדקה, אתה שולח לנשמה מסר ומתנה!

הנציחו את יקריכם בישיבה בעיר הקודש צפת!

על ידי הקדשת לימוד תורה עבורם או רכישת עמוד בספר התורה שנכתב בימים אלו בעיה"ק צפת

איזה דברי מאכל נאמר עליהם לא לאכול משלו

3 דעות נאמרו על האיסור לאכול משל עצמו:

  • דעה א':  האיסור הוא דווקא על לחם ולא על עוגות פירות וכדומה.
  • דעה ב': האיסור גם על עוגות ופירות וכו' אבל לא על שתיה (וכן כתב הרב עובדיה יוסף בספרו חזון עובדיה).
  • דעה ג': האיסור אפילו על מים ומשקה.

סעודת הבראה לאבלים שהפטירה היתה בערב שבת

אם הקבורה היתה סמוך לכניסת השבת אין לערוך סעודה ביום שישי מפני כבוד השבת.

 

פטור מסעודת הבראה

אבל שהחליט לא לאכול את הסעודה הראשונה מותר לו לאכול בלילה משל עצמו ונפטר מהדין הנ"ל