איסורים בשנת אבל

איסורים בשנת אבל - בעמוד הבא תקבלו את המידע על המגבלות ההלכתיות בשנת אבלות על הורים

איסורים בשנת אבל | מנהגים ומידע הלכתי אודות שנת אבל

חשוב לציין שהמידע בעמוד הינו מידע כללי, בהלכה ישנם הרבה מאד מצבים ובמיוחד בנושאים של איסורים בשנת אבלות הם לא שחור לבן, ולכן אם יש לכם שאלה למעשה מומלץ בהחלט לשאול רב מוסמך, ולא להסתמך באופן בלעדי על המידע באתר מכיון שכל מקרה לגופו, ולא תמיד ניתן לדמות מצב אחד לחברו

תוכלו בשמחה לשלוח לנו שאלות בוואצאפ ונשתדל לענות בהקדם!

נמצאים בשנת אבל?
ומתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

איסורים בשנת אבל כל השנה, הם רק כלפי הורים אבא או אמא שנפטרו, אבל על שאר הקרובים שנפטרו האבלות היא 30 יום בלבד.

משך זמן אמירת קדיש

אמירת הקדיש לאשכנזים במשך 11 חודשים בלבד, לעדות המזרח בסיום 11 חודש עוצרים לשבוע ואח"כ חוזרים לומר את הקדיש שוב עד יום השנה .
חשוב לדעת! – באם אם אין באפשרותכם להקפיד על תפילת הקדיש יום יום ניתן למנות שליח בשכר שיקפיד בשמכם על הקדיש למידע נוסף היכנסו למאמר אמירת קדיש בתשלום

השתתפות בסעודות בשנת אבל

אמרו החכמים וכך נפסק בשולחן ערוך:

"על כל המתים כולם נכנס האבל לבית המשתה לאחר שלושים יום ועל אביו ואמו לאחר י"ב חודש"

משמעות ההלכה להימנע בכל שנת האבל 12 חודשים – ללכת לסעודות שיש בהם שמחה חוץ לביתו.

בדינים אלו ישנם הרבה פרטים ומחלוקות בין השיטות השונות.

דוגמאות לאיסור ולהיתר

  •  אסור ללכת למקומות שיש בהם שמחה ממש, כמו מסיבות/מוזיקה וכדומה.
  • אסור לקיים – סעודות מריעות ( =  הגדרה הלכתית למפגש חברים שעושים משפחות יחד שהיום מזמין האחד את חברו ולמחרת חברו מזמין אותו, הלכה שיש להימנע לגמרי בשנת אבלות על הורים ממפגשים שכאלה.
  • כתב הניטעי גבריאל -מי שנוהג לסעוד יחד עם החברים או משפחתו מזמן לזמן מותר להמשיך גם בימי אבלו, מכיון שמפגשים אלו הם רגילות מסוימת ולא שמחה האסורה, כמו כן יהיה מותר לבקר משפחתו וקרוביו לשם ידידות. מצבים אלו שונים מהמקרה הקודם בו היה הזמנה או סיבה מיוחדת לסעודה(ובפשטות גם אופי הסעודה הוא של שמחה)

הליכה לסעודות מצווה שאין בהם שמחה חוץ לביתו: 

הביא הרמ"א מחלוקת בדין זה, ופסק שהמנהג לא לאכול בשום סעודה שבעולם חוץ לביתו וכן נוהגים אשכנזים, ואלו הספרדים לא נהגו להחמיר בכך.

השתתפות בסעודות בשבת

סעודות שאינם של שמחה:
* מותר להשתתף בסעודות בשבת. לדוגמא סעודת ברית מילה או סעודה שעושים שנולד ילד חדש מה שמכונה (שלום זכר) { לציין שיש בהלכה שיטות החולקות על דברים אלו}
* מותר להשתתף בסעודות שבת אצל החבר.
סעודות שמחה בשבת (לדוגמא שמחת נישואין):
בעיקרון יש להימנע, אבל בתנאי שההימנעות לא תיהיה בולטת אבל אם ניכר הדבר החיסרון והאי הגעה, אזי זה נחשב אבלות בפהרסיא ולכן במצב ומדובר באחים אחיות של חתן /כלה והוזמנו לסעודה בשבת, מן הנכון שיגיעו והשתתפו באירוע.

השתתפות בחתונה

הלכה הפשוטה להימנע מלהשתתף בחתונות בשנת אבלות. כמובן שישנם מצבים חריגים, לדוגמא השתתפות הורים בחתומת בנם או בתם או שאר קרובים אחים /אחיות שמותר במצבים מסויימים, להרחבה בנושא היכנסו למאמר אודות חתונה בשנת אבל

השתתפות בברית מילה / פדיון הבן / בר מצווה

אפשרי להשתתף שלא בשעת הסעודה, ובכל מקרה להימנע מלהשתתף בריקודים.

מצב חריג- השתתפות אבא בשנת אבל, בבר מצוה של הבן שלו, יהיה מותר אך לא ישב בין המסובים אלא יעמוד על תקן של משמש הכוונה עוזר.

לשאול בשלום האבל

האבל לאחר שנגמר השבעה יכול לשאול בשלום אחרים, אבל אחרים לא יכולים לשאול בשלומו במשך כל השנה, ולכן המנהג בפורים לא ליתן משלוח מנות לאבל משום שאסור שאילת שלום. {חשוב להבהיר: שבפוסקים ישנה מחלוקת בנידון וישנם המתירים לתת משלוח מנות לאבל בפורים }

מוזיקה

נמנעים מלשמוע מוזיקה בשנת האבל, אבל אדם שזו פרנסתו יהיה מותר לו לנגן או להפעיל מוזיקה למרות שהוא נמצא בשנת אבלות.

מסיבות

בשנת האבלות נמנעים מלקיים מסיבות גם בלי סעודה, בין להזמין לבית או להיות מוזמן לבית אחר.

האם מותר לעשות על האש בשנת אבל

עצם ההכנת מאכלים על האש לא מהווה בעיה, אבל כפי שכתבנו קודם אסור לאבל כל שנים עשר חודש להיכנס לבית המשתה ולקיים סעודות של שמחה וכמו כן אין לקיים סעודות מרעות בהם מזמינים חברים ומקיימים מסיבה.
מטבע הדברים שמדובר על אסיפה של כמה משפחות ל "על האש"  זה יכול להיות בעייתי בהתאם לאופי האירוע

בגדים חדשים – איסורים בשנת אבל

קיים חילוק בין השיטות בעם ישראל:

מנהג האשכנזים: להימנע מלחדש בגדים חדשים בשנת האבל ואם אין ברירה יש לתת לאדם אחר שילבש 2 או 3 ימים ורק לאחר האבל יוכל ללבוש.

חשוב לדעת! – המדובר בבגדים חשובים, בגדים פשוטים הצמודים לגוף אין מניעה ללבוש אותם חדשים בימי האבלות.

מנהג הספרדים: לאחר שעברו שלושים יום ניתן ללבוש בגדים חדשים, למעט בגד לבן חדש מגוהץ עליו נכתב בהלכה שיש צורך לחכות שיעברו 30 יום + יגערו בו חבריו.

האם מותר לקנות רהיטים בשנת אבל

מותר לקנות כלים ורהיטים חדשים לביתו בשנת האבלות.

הזכרת שם אביו או אמו

בתוך השנה אם מזכיר את שם אביו או אמו יאמר הריני כפרת משכבו /משכבה , ולאחר י"ב חודשים יאמר זכרונו לברכה.

איך מחשבים את הי"ב חודשים?

במצב שיום הקבורה שונה מיום הפטירה, המנהג לחשב את האבלות שנים עשר חודש מיום הקבורה

אין לנידון בשאלה זו השלכה לגבי קביעת יום היארצייט בו ישנם חילוקי מנהגים בעם ישראל.

מידע כללי

בשנת האבל מקפידים להרבות במעשים טובים לעילוי נשמת הנפטר להקפיד על אמירת קדיש יום יום ואם אין אפשרות, נהוג למנות שכיר  שיקפיד באמירת הקדיש עבור המשפחה כל השנה.

כמו כן מומלץ להתכונן לקראת סוף השנה ולהנציח את הנפטר בחפצים  של קדושה כמו ספר תורה, ארון קודש, פרוכת או כל פריט קודש אחר לבית הכנסת אנו נוכל לסייע בידכם תוכלו ליצור עמנו קשר

איסורים בשנת אבל