איסורים בשנת אבל

איסורים בשנת אבל - בעמוד הבא תקבלו את המידע על המגבלות ההלכתיות בשנת אבלות על הורים

איסורים בשנת אבל – הקדמה

חשוב לדעת שאבלות כל השנה היא רק כלפי הורים אבא או אמא שנפטרו, בהם ההלכה דורשת לשמור על חלק מדיני האבלות כפי שיבואר  במשך כל השנה.

אבל על שאר הקרובים שנפטרו האבלות היא 30 יום בלבד.

השתתפות בסעודות בשנת אבל

אמרו החכמים וכך נפסק בשו"ע:

"על כל המתים כולם נכנס האבל לבית המשתה לאחר שלושים יום ועל אביו ואמו י"ב חודש"

משמעות ההלכה להימנע בכל שנת האבל 12 חודשים -ללכת לסעודות שיש בהם שמחה חוץ לביתו.

בדינים אלו ישנם הרבה פרטים, יש מצבים מיוחדים בהם כן מתירים וכמו כן ישנם חילוקי דעות בין העדות השונות בעם ישראל כך שאם יש לכם מקרה מיוחד מומלץ לשאול רב מורה הוראה.

מוזיקה

נמנעים מלשמוע מוזיקה בשנת האבל

מסיבות

בשנת האבלות נמנעים מלקיים מסיבות גם בלי סעודה, בין להזמין לבית או להיות מוזמן לבית אחר.

איסורים בשנת אבל -מסעדה

אין מניעה ללכת למסעדה בהרכב מצומצם כל עוד לא מדובר במשתה או מסיבה של שמחה.

האם מותר לעשות על האש בשנת אבל

עצם ההכנת מאכלים על האש לא מהווה בעיה, אבל כפי שכתבנו קודם אסור לאבל כל שנים עשר חודש להיכנס לבית המשתה ולקיים סעודות של שמחה וכמו כן אין לקיים סעודות מרעות בהם מזמינים חברים ומקיימים מסיבה.
מטבע הדברים שמדובר על אסיפה של כמה משפחות ל "על האש"  זה יכול להיות בעייתי בהתאם לאופי האירוע

בגדים חדשים – איסורים בשנת אבל

קיים חילוק בין השיטות בעם ישראל:

מנהג האשכנזים: להימנע מלחדש בגדים חדשים בשנת האבל ואם אין ברירה יש לתת לאדם אחר שילבש 2 או 3 ימים ורק לאחר האבל יוכל ללבוש.

חשוב לדעת! – המדובר בבגדים חשובים, בגדים פשוטים הצמודים לגוף אין מניעה ללבוש אותם חדשים בימי האבלות.

מנהג הספרדים: לאחר שעברו שלושים יום ניתן ללבוש בגדים חדשים

האם מותר לקנות רהיטים בשנת אבל

מותר לקנות כלים ורהיטים חדשים לביתו בשנת האבלות.

הזכרת שם אביו או אמו

בתוך השנה אם מזכיר את שם אביו או אמו יאמר הריני כפרת משכבו /משכבה , ולאחר י"ב חודשים יאמר זכרונו לברכה.

איך מחשבים את הי"ב חודשים?

במצב שיום הקבורה שונה מיום הפטירה, המנהג לחשב את האבלות שנים עשר חודש מיום הקבורה

אין לנידון בשאלה זו השלכה לגבי קביעת יום היארצייט בו ישנם חילוקי מנהגים בעם ישראל.

מידע כללי

בשנת האבל מקפידים להרבות במעשים טובים לעילוי נשמת הנפטר להקפיד על אמירת קדיש יום יום ואם אין אפשרות, נהוג לקבל שירות קדיש בתשלום  ממי שיקפיד באמירת הקדיש עבור המשפחה.

כמו כן מומלץ להתכונן לקראת סוף השנה ולהנציח את הנפטר בחפצים  של קדושה כמו ספר תורה, ארון קודש, פרוכת או כל פריט קודש אחר לבית הכנסת תוכלו להעזר במפעלי הנצחה וזכרון יהודיים באתר yizkor.co.il

איסורים בשנת אבל