איסורים בשנת אבל

איסורים בשנת אבל - בעמוד הבא תקבלו את המידע על המגבלות ההלכתיות בשנת אבלות על הורים

איסורים בשנת אבל | מנהגים ומידע הלכתי אודות שנת אבל

 יש לכם שאלות נוספות? תוכלו בשמחה לשלוח לנו שאלות בוואצאפ ונשתדל לענות בהקדם!

נמצאים בשנת אבל?
ומתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

איסורים בשנת אבל כל השנה, הם רק כלפי הורים אבא או אמא שנפטרו, אבל על שאר הקרובים שנפטרו האבלות היא 30 יום בלבד.

משך זמן אמירת קדיש

אמירת הקדיש לאשכנזים במשך 11 חודשים בלבד, לעדות המזרח בסיום 11 חודש עוצרים לשבוע ואח"כ חוזרים לומר את הקדיש שוב עד יום השנה .
חשוב לדעת! – באם אם אין באפשרותכם להקפיד על תפילת הקדיש יום יום ניתן למנות שליח בשכר שיקפיד בשמכם על הקדיש למידע נוסף היכנסו למאמר אמירת קדיש בתשלום

השתתפות בסעודות בשנת אבל

אמרו החכמים וכך נפסק בשו"ע:

"על כל המתים כולם נכנס האבל לבית המשתה לאחר שלושים יום ועל אביו ואמו לאחר י"ב חודש"

משמעות ההלכה להימנע בכל שנת האבל 12 חודשים -ללכת לסעודות שיש בהם שמחה חוץ לביתו.

בדינים אלו ישנם הרבה פרטים ומחלוקות בין השיטות השונות, מה שברור שללכת למקומות שיש בהם שמחה ממש, וודאי שאסור.

ללכת לסעודות מצווה שאין בהם שמחה חוץ לביתו: הביא הרמ"א מחלוקת בדין זה, ופסק שהמנהג לא לאכול בשום סעודה שבעולם חוץ לביתו וכן נוהגים אשכנזים, ואלו הספרדים לא נהגו להחמיר בכך.

במצבים מיוחדים חשוב לשאול רב מורה הוראה מכיון שישנם הרבה פרטי דינים בנידון כמו גם חילוקי דעות בין העדות השונות בעם ישראל כך שאם יש לכם מקרה מיוחד מומלץ להתייעץ

לשאול בשלום האבל

האבל לאחר שנגמר השבעה יכול לשאול בשלום אחרים, אבל אחרים לא יכולים לשאול בשלומו במשך כל השנה, ולכן המנהג בפורים לא ליתן משלוח מנות לאבל משום שאסור שאילת שלום. {חשוב להבהיר: שבפוסקים ישנה מחלוקת בנידון וישנם המתירים לתת משלוח מנות לאבל בפורים }

מוזיקה

נמנעים מלשמוע מוזיקה בשנת האבל

מסיבות

בשנת האבלות נמנעים מלקיים מסיבות גם בלי סעודה, בין להזמין לבית או להיות מוזמן לבית אחר.

האם מותר לעשות על האש בשנת אבל

עצם ההכנת מאכלים על האש לא מהווה בעיה, אבל כפי שכתבנו קודם אסור לאבל כל שנים עשר חודש להיכנס לבית המשתה ולקיים סעודות של שמחה וכמו כן אין לקיים סעודות מרעות בהם מזמינים חברים ומקיימים מסיבה.
מטבע הדברים שמדובר על אסיפה של כמה משפחות ל "על האש"  זה יכול להיות בעייתי בהתאם לאופי האירוע

בגדים חדשים – איסורים בשנת אבל

קיים חילוק בין השיטות בעם ישראל:

מנהג האשכנזים: להימנע מלחדש בגדים חדשים בשנת האבל ואם אין ברירה יש לתת לאדם אחר שילבש 2 או 3 ימים ורק לאחר האבל יוכל ללבוש.

חשוב לדעת! – המדובר בבגדים חשובים, בגדים פשוטים הצמודים לגוף אין מניעה ללבוש אותם חדשים בימי האבלות.

מנהג הספרדים: לאחר שעברו שלושים יום ניתן ללבוש בגדים חדשים, למעט בגד לבן חדש מגוהץ עליו נכתב בהלכה שיש צורך לחכות שיעברו 30 יום + יגערו בו חבריו.

האם מותר לקנות רהיטים בשנת אבל

מותר לקנות כלים ורהיטים חדשים לביתו בשנת האבלות.

הזכרת שם אביו או אמו

בתוך השנה אם מזכיר את שם אביו או אמו יאמר הריני כפרת משכבו /משכבה , ולאחר י"ב חודשים יאמר זכרונו לברכה.

איך מחשבים את הי"ב חודשים?

במצב שיום הקבורה שונה מיום הפטירה, המנהג לחשב את האבלות שנים עשר חודש מיום הקבורה

אין לנידון בשאלה זו השלכה לגבי קביעת יום היארצייט בו ישנם חילוקי מנהגים בעם ישראל.

מידע כללי

בשנת האבל מקפידים להרבות במעשים טובים לעילוי נשמת הנפטר להקפיד על אמירת קדיש יום יום ואם אין אפשרות, נהוג לקבל שירות קדיש בתשלום  ממי שיקפיד באמירת הקדיש עבור המשפחה.

כמו כן מומלץ להתכונן לקראת סוף השנה ולהנציח את הנפטר בחפצים  של קדושה כמו ספר תורה, ארון קודש, פרוכת או כל פריט קודש אחר לבית הכנסת אנו נוכל לסייע בידכם תוכלו ליצור עמנו קשר

איסורים בשנת אבל