עליה לקבר

עליה לקבר | עליה בתום השבעה | עליה ביום השנה | עליה לקבר בשנה הראשונה
לפניכם מידע הלכתי בנושא

העליה לקבר מורכבת מהרבה מאד פרטי דינים, המאמר הבא יסודי, ובנוי באופן שקודם נתן סקירה ומבוא למה בכלל עולים לקבר ומשם נמשיך לפרטי הדינים.

מתי עולים לבית העלמין? וההלכות שחשוב לדעת בעת הגעה לבית קברות!

נמצאים בשנת אבל?
ומתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

קראו אודות שירות אמירת קדיש בתשלום

למה בכלל עולים לקבר ומה משמעות העליה?

שאנו מדברים על עליה לבית העלמין , הן עלייה לקברי הורים שנפטרו מהעולם, או קברי צדיקים יש לכך שתי משמעויות:

א. לבקש מהם שיעוררו עלינו רחמים בפני בורא עולם, ליתן לנו ברכה וישועה

חשוב לדעת שלמרות האיסור ' לדרוש אל המתים'

משמעות העליה לקברי אבות וקברי צדיקים היא לא לבקש מהמתים שיעזרו לנו חס ושלום

אלא לבקש שיהיו מליצי יושר בפני אלוקים שיתן לנו ברכה וישועה

מכאן השתרש המנהג בעת צרה או חולי לעלות ולבקש בקברי צדיקים ברכה עבורנו.

ב. יש הנאה גדולה לנשמת הנפטר בשעה  שמשפחתו ואוהביו עולים על קברו להתפלל עבורו ולבקש טובה לנשמתו

אם נסכם העליה לבית העלמין מורכבת משתי חלקים, טובה עבורנו, וטובה לנשמת הנפטר

עליה לקבר בשנה הראשונה מתי?

ככלל הלכה פסוקה בשו"ע לעלות לקבר בתום: שבעה, שלושים, 12 חודש, ויום השנה.

בדרך כלל בשנים רגילות סיום 12 חודש יהיה גם יום השנה.

(בכוונה הדגשנו סיום 12 חודש כי בשנה מעוברת ישנם 2 חודשי אדר ויש לעלות גם בסיום 12 חודש וגם ביום השנה שיחול בחודש ה-13)

עליה לבית העלמין בשנה הראשונה

חשוב לדעת בשנה הראשונה עיקר מטרת העלייה היא הסיבה השניה שכתבנו קודם, לבקש ולעורר תיקון לנשמת הנפטר ע"י התפילות במקום, בזמן זה אין לבקש רחמים עלינו או להתפלל על חולה מכיון שהנפטר שרוי בדינו

עליה לקבר בתוך השנה

שאלה נפוצה האם מותר לבקר את הקבר בתוך השנה הראשונה?

מנהג עתיק וכן נוהגים רבים להימנע מעלייה לקבר בשנה הראשונה לא לצורך, (חוץ משבעה, שלושים ויום השנה שהזכרנו קודם)

מצד שני ישנם שהיקלו בכך אבל בכל מקרה מוסכם שאין להתפלל ולבקש בקשות מכיון שהנפטר שרוי בדינו

עליה לקבר בתום השבעה

תום השבעה למעשה מסיים את תקופה השבעה, אם חל יום השבעה בשבת עולים ביום ראשון מכיון שלא ניתן לצאת מהבית בימי השבעה

עליה לקבר ביום השנה |  בשלושים

נוהגים לעלות ביום השנה ובשלושים ואם חלו ביום השבת ישנם הנוהגים להקדים את העליה לשישי ואחרים נוהגים לדחות ליום ראשון

עליה בראש חודש

אם חל אחד מימי הביקור בר"ח נוהגים לדחות את העלייה ליום אחר, לגבי עלייה החנוכה תוכלו ללמוד במאמר אודות אבלות בחנוכה

עליה בחודש ניסן

יש חילוקי מנהגים בעם ישראל, ישנם הנמנעים נלעלות כל החודש ואם חל יום השנה במהלך החודש אזי מקדימים, ויש אחרים שכן נוהגים לעלות גם במי חודש ניסן לבית העלמין.

תפילה ותהילים לעילוי הנשמה

בעת העלייה לקבר נהוג להתפלל ולומר פרקי תהילים לפי נוסח הידוע ומקובל בעם ישראל תוכלו להיכנס לעמוד תפילה לעילוי נשמה בכדי לקוראה, לאחר מכן אומרים קדיש יתום

עליה לקבר אחרי 11 חודשים

בשו"ע לא הובא כלל המנהג לעלות לקבר בסיום 11 חודש, אלא רק בסיום 12 חודשים.

ישנם מנהגים בקרב עדות המזרח והספרדים כן לעלות לקבר, והנכון לנהוג כמסורת אבותיו.

נטילת ידים בעת כניסה לבית העלמין

נהוג ליטול ידים הן בכניסה לבית העלמין והן ביציאה

הנחת אבן על הקבר

נהוג להניח אבן על הקבר משום כבוד המת להראות שהיה על קברו

הלכות כלליות בעת כניסה לבית קברות

  1. אין לנהוג קלות ראש וצחוק
  2. אין לאכול ולשתות שם 
  3. לא מטיילים סתם בבית קברות אלא לצורך ביקור בקבר
  4. אסור לדרוך על הקברים
  5. יש להכניס את ציציות הטלית קטן באופן שלא יהיו מגולים

מועדים נוספים בהם עולים לקבר

נהוג לעלות לקבר בערב ראש השנה, וישנם הרבה שנוהגים בערב יו"כ, בזמן העלייה לקבר ביום זה ראוי לתת צדקה מה שמכונה פדיון כפרות
 
עליה לקבר