הדלקת נר נשמה

הדלקת נר נשמה - למה מדליקים? מתי מדליקים? באיזה נר מומלץ להשתמש? ומה הקשר בין הנר לזיכרון? בעמוד שלפניכם כל המידע

הדלקת נר נשמה | מתי מדליקים נר נשמה

בעמוד תקראו בהרחבה על הדלקת נר נשמה ההלכות והמנהגים הנהוגים, ומשמעות הדלקת הנר לנשמת הנפטר!

קראו אודות שירות אמירת קדיש

נמצאים בשנת אבל?
מתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

מתי מדליקים נר נשמה?

שבעה

מנהג ישראל והובא בספרים להדליק נר נשמה, בשבעה ימים שלאחר הפטירה , הנר צריך לדלוק כל השבעה ואפילו בשבת.

שימו לב! אין קשר בין הדלקת הנר למנהגי אבלות!

 גם במצב שאבלות הופסקה בגלל אחד החגים לדוגמא אדם שנפטר ערב חג הפסח אזי הפסח בטל את האבלות שבעה.

עדין את הנר נמשיך  להדליק שבעה ימים מעת הפטירה.

יום השנה | יארצייט

המנהג  להדליק ביום השנה-יארצייט שחל בו הפטירה לפי תאריך העברי.
 

במועדים

בחגים: יום כיפור, שמחת תורה, שביעי של פסח, שבועות, בהם  מזכירים נשמות , נוהגים להדליק נר נשמה עבור הורים שנפטרו.
 

כל שנת האבל

חובת ההדלקה היא בימי השבעה, חשוב לדעת שיש חוגים בעם ישראל שנוהגים שידלק נר נשמה במשך כל שנת הפטירה וכן מנהג חב"ד. 

הדלקת נר נשמה – המיקום

 במהלך ימי השבעה 

הנר צריך לדלוק בבית הנפטר, ועדיף שהנר ידלק בחדר שנפטר.

אם הפטירה היתה בבית חולים, נוהגים להדליק נר בבית שהיה דר שם, אם לא אפשרי להדליק בבית שהיה גר שם אז מדליקים בבית האבלים 

ביום השנה 

ניתן להדליק את הנר בבית הכנסת או בבית.

ברכה לנר נשמה

אין ברכה ספציפית שאומרים בעת הדלקת הנר.

אבל נהוג לומר אני מדליק/ה את הנר לעילוי נשמת אבא / אמא  עם  השם שלהם.

אשכנזים: אומרים את השם +שם אבא,  ספרדים: את השם + שם אמא

למה מדליקים נר נשמה

 הנאה לנשמה

כתב רבנו בחיי מגדולי המקובלים – הקבור בסמיכות לעיה"ק  צפת , דבר נפלא, ומציע שתקראו בעיון את השורות הבאות:

"וידוע הנשמה נהנית בהדלקת הנרות והיא מתהלכת בעדוני ההוד והשמחה ומתפשטת ומתרחבת מתוך הנאת האורה….

במילים אחרות, רבנו בחיי מסביר לנו שמכיון שהנשמה היא רוחנית היא נמשכת לאור .

העולם שלנו הוא חומרי , אבל  החומר המעודן ביותר במציאות הגשמית שאפשר לומר שהוא מתקרב להיות רוחני זה הנר , וע"י הדלקת הנר אנו גורמים הנאה וטובה לנשמה.

כפרה

החפץ חיים בספרו "משנה ברורה" כתב טעם אחר שהדלקת הנר מהווה כפרה לנשמה שעבורה אנו מדליקים את הנר

באיזה נר מדליקים ? 

עדיפות להדליק בנר שמן או שעווה אם אין נר רגיל בבית, ניתן להדליק נר חשמלי.

ובדיון אודות נר נשמה חשמלי יש חילוקי דעות האם ניתן להשתמש בו לעילוי נשמת

הדלקת נר נשמה

 המידע באתר מוגש באהבה, לוקט מתוך הספרים  שולחן ערוך, פני ברוך , וספרים נוספים

לקריאה אודותינו