האם המתים יודעים מה קורה בעולם?

האם המתים יודעים מה קורה בעולם? קראו את המאמר בנושא מה יש ליהדות לומר בעניין

האם המתים יודעים מה קורה בעולם?  בעמוד מאמר מקיף בנושא.

בנוסף באתר קדיש לנשמה מידע הלכתי בנושאי אמירת הקדיש ומנהגי אבלות, ושירות תזכורת לקראת תאריך עברי

באפשרותכם להנציח את יקירכם ולתת את המתנה הראויה להם 

>>> היכנסו למידע נוסף

נמצאים בשנת אבל?

קראו אודות אמירת קדיש בתשלום

מתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

התפילות ואמירת הקדיש מתקיימות בבית כנסת בקרית חב"ד בעיה"ק צפת

תוכן עניינים

האם המתים יודעים מה קורה בעולם?

על פי מקורות היהדות, המתים לאחר פטירתם יודעים מה קורה בעולם, הגוף הוא רק לבוש כמו בגד.

האני האמיתי היא הנשמה והיא ממשיכה להיות קיימת גם לאחר שנפרדת מהגוף.

דברי הגמרא במסכת ברכות

הגמרא במסכת ברכות דף י"ח עמוד ב', מאריכה בנידון האם המתים יודעים מה קורה בעולם, כדאי ללמוד את סוגיית הגמרא בהרחבה.

במסגרת המאמר נצטט את אחד הסיפורים שהובאו בגמרא, וכן נצטט סיפור מרתק מהרבי מליובאוויטש בהקשר זה.

סיפור מהתלמוד: אבא של שמואל והיתומים

מסופר בגמרא על אבא של שמואל שהפקידו אצלו כספים של יתומים על מנת שיהיה שומר ראוי ונאמן עבורם.

למרבה הצער אבא של שמואל נפטר, המידע אודות הכספים היה בידיו בלבד.

לא היה רישומים לכספים, למי שייך? כמה שייך? והכי חשוב איפה הכסף נמצא?

כך נוצר מצב שדברו רע על שמואל הבן, וכינו אותו "אוכל כספי היתומים".

גם שמואל לא הרגיש בנח מכל העניין, אבל מה לעשות שאף אחד לא ידע באמת כמה כסף שייך ליתומים? איפה הוא ממוקם? וכו'

החליט שמואל לעשות מעשה, ברוב צדקותו הצליח לגשת ולקרוא לנשמת אביו ולתקשר עימה וכל זה לאחר הפטירה.

שמואל שואל את אביו: אבא, איפה הכסף של היתומים?

עונה האבא לשמואל: ואומר לו את המיקום המדוייק של הכסף.

תוך כדי מלמד אותנו יסוד עד כמה חשוב לשמור על כסף שלא שייך לנו.

היה שם במקום 3 חבילות של כסף, את חבילת הכסף של היתומים הניח אבא של שמואל באמצע בין החבילות.

לשאלת שמואל את אביו: אבא, מדוע נהגת ככה?

ענה לו אביו: אם יבואו גנבים הם יתקלו דבר ראשון בחבילה העליונה, אם חס ושלום תבלע האדמה את הכסף היא תבלע קודם כל את החבילה התחתונה, לכן שמתי את כספי היתומים באמצע כדי לשמור עליהם ברמה המיטבית.

כאן מסתיים הסיפור עם היתומים.

נקודה נוספת שמסופרת בגמרא שאבא של שמואל אומר לו תדע לך בקרוב אתה עומד להיפטר מהעולם, אבל למרות הבשורה הרעה יש נקודת אור תדע שכאן בעולם העליון אתה חשוב ביותר.

הסיפור הנ"ל ממחיש לנו שגם לאחר הפטירה יש הכרה, יש ידיעה, והנשמה ממשיכה לדעת מה קורה בעולם הזה.

סיפור מהרבי מליובאוויטש – ידיעת המתים מה שקורה בעולם

מסופר על יהודי שאיבד את בנו יחידו, לאחר הפטירה הרגיש מדוכה וחסד מצב רוח והחליט ללכת לפגוש את הרבי מליובאוויטש ולפרוק אצלו את אשר על ליבו.

מגיע היהודי לפגישה עם הרבי מליובאוויטש, הרבי פונה לאותו האיש ושואל אותו כיצד היית מרגיש אילו היו אומרים לך הבן שלך טס לחו"ל למדינה זרה ורחוקה אין אפשרות לתקשר אתו, אבל תדע שיש לך ביטחון מוחלט שכל צרכיו מסופקים לו במלואם, ובנך לא עובר שום חוויה שלילית חס ושלום.

עונה היהודי לרבי: אמנם יהיה לי קשה הפרידה, אבל הייתי שמח בשביל הבן שלי שטוב לו בארץ הרחוקה.

שוב שואל הרבי את אותו יהודי: אילו היה באפשרותך לשלוח לבן שלך שחי בארץ רחוקה מתנות, האם היית שולח לו, למרות שלא יהיה לבנך אפשרות להגיב לך?

עונה היהודי לרבי: כמובן ללא כל ספק הייתי שולח מתנות וכל מה שיש ביכולתי לשלוח.

חוזר הרבי ואומר לאותו יהודי: זהו בדיוק המצב שלך עם בנך.

אתה לא רואה את הבן שלך אבל הוא בהחלט רואה אותך.

כל קדיש ותפילה שאתה מתפלל לעילוי נשמתו אתה שולח לו הודעה.

בכל תרומה לעילוי נשמת, ונתינת צדקה, אתה שולח לו חבילה.

הבן שלך לא יכול להגיב, וכמובן אתה לא תשמע אותו עונה לך, אבל תדע שהוא מעריך את התפילות והמתנות שלך, ויודע מה קורה אתך בעולם.

מסיפור זה למדים את כמה הקשר בן מי שנפטר מהעולם למשפחתו ממשיך בכל הכוח וביתר שאת גם לאחר הפטירה.

אם נחזור לשאלה הפותחת את המאמר האם המתים יודעים מה קורה בעולם? התשובה לכך היא ללא ספק שאכן הם יודעים ומרגישים מה קורה בעולם ובמיוחד מה שקורה עם בני ביתם ומשפחתם שנשארו כאן בעולם.

קראו גם סיפור מרתק בהקשר של קדיש יתום והקשר של הנפטר עם בניו סיפור על קדיש יתום

האם המתים יודעים מה קורה בעולם?