איך הבעל שם טוב ניחם אמא שאיבדה את בנה יחידה?

מה אמר הבעש"ט לאותה האמא שאיבדה את בנה יחידה לאחר שנים של ציפייה ותפילות ?

באתר קדיש לנשמה מידע הלכתי בנושאי אמירת הקדיש ומנהגי אבלות, ושירות תזכורת לקראת תאריך עברי

באפשרותכם להנציח את יקירכם ולתת את המתנה הראויה להם 

>>> היכנסו למידע נוסף

נמצאים בשנת אבל?

קראו אודות אמירת קדיש בתשלום

מתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

התפילות ואמירת הקדיש מתקיימות בבית כנסת בקרית חב"ד בעיה"ק צפת

תוכן עניינים

הסיפור הבא נותן זווית ראיה ייחודית, מה שנראה בעולם כרע, מאחורי הקלעים יש כוונה אלוקית שאנו לא רואים ולא מבינים .

התמודדות עם אובדן היא לא דבר קל, אבל שמישהו מגלה לנו את הנסתר בהחלט עובדה זו יכולה להקל במעט.

סיפור הבעל שם טוב

מסופר על בני זוג שבמשך שנים ארוכות ציפו וחיכו שיוולד להם בן.

האישה הייתה מגיעה לבעל שם טוב ומבקשת ממנו שיברכה, משום מה הבעל שם טוב, נמנע מלברך את אותה האישה.

האישה לא הרפתה והיתה מבקשת שוב ושוב מהצדיק ברכה, עד שיום אחד הסכים הבעש"ט לברכה, ובאמת לאחר שנה נולד לאישה בן זכר.

שמחה גדולה

הולדת הבן גרמה לשמחה גדולה, נולד תינוק חמוד ויפה והרשים את כל המכרים והידידים.

פטירה פתאומית

התינוק גדל והגיע לגיל שנתיים, ויהי היום ופתאום ללא התרעה מוקדמת התינוק מת.

ההורים היו בצער עצום, הייתכן שאחר שנים של אכזבות וציפיות, ועד שכבר הצדיק נתן ברכה ונולד בן, עובר שנתיים מהלידה והבן שכל כך חיכו לו במשך שנים מת, הם לא יכלו לאכל את רוע הגזירה.

נגשו ההורים לבעל שם טוב

נגשו ההורים לבעל שם טוב ושפכו את אשר על לבם, כמובן הבעל שם טוב נחם אותם והשתתף בצערם ולאחר מכן אמר תנו לי לספר לכם סיפור.

הסיפור

מסופר על מלך ומלכה באחד המדינות שנולד להם בן אשר ניחן במידות טובות וחכמה רבה.

הבן נתקל בדת היהודית, והתורה תפסה אותו, הוא החל ללמוד תורה עד שיום אחד החליט לעזוב את הארמון, להתגייר ולחיות כיהודי.

הנסיך הגוי נהפך להיות יהודי וחי כל ימיו בקדושה וטהרה.

ביום שהוא מת, נשמתו עלתה לגנזי מרומים, והייתה אמורה להגיע ישר לגן עדן יחד עם הצדיקים.

אלא שאז הגיע מקטרג שאמר אותו נשמה ינקה במשך שנתיים חלב טמא ולמרות הכל היא לא מתאימה להגיע לגן עדן.

הוחלט בשמים שהנשמה תרד ותתגלגל שוב לעולם להיוולד לאם יהודייה ככה היא תשלים את השנתיים לינוק חלב טהור מאמא יהודייה ואז נשמתה תתוקן והיא תוכל לחזור לגן עדן.

סיום הסיפור

מסיים הבעל שם טוב את סיפורו להורים, שאתם באתם אלי ובקשתם ממני שוב ושוב לברך אתכם, ידעתי שנגזר בשמיים שתהיו עריריים ולא היה באפשרותי לבטל את הגזירה.

אבל לאחר שראיתי שהנכם מפצירים שוב ושוב, התפללתי עבורכם שתזכו לקבל את נשמת אותו הנסיך ולזכות להשלים את תיקנו כאן בעולם.

אמנם באמת לא זכיתם לחבוק פרי בטן "זרע של קיימא", אבל לפחות עלתה לכם זכות גדולה לקבל נשמה גבוהה ולהשלים את תיקונה כאן בעולם שתצליח להיכנס לגן עדן.

נשמה