דיני אבלות על אח

דיני אבלות על אח | הלכות אבלות על אח
באתר קדיש לנשמה תלמדו את המנהגים וההלכות מרגע הפטירה ובמשך תקופת האבלות

דיני אבלות על אח | הלכות אבלות על אח

בע"ה שלא תדעו עוד צער ותבשרו רק בשורות טובות.

במאמר הבא תלמדו את דיני אבלות על פי היהדות שעל ידם אנו מכבדים את זכר האח שנפטר, לדינים אלו חשיבות רבה לעילוי הנשמה, אם יש יש לכם שאלה פרטנית נשמח לעזור.

נמצאים בשנת אבל?
ומתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

דיני אבלות על אח

ראשית חשוב לציין אבלות על אח או אחות היא רק במשך 30 יום ולא כל השנה כמו אבלות על הורים.

אמירת קדיש על אח

למרות שהתועלת לנשמת הנפטר לומר קדיש במשך כל 11 חודשים הסמוכים לפטירה, בדרך כלל מי שדואג לחובה זו הם ילדי הנפטר ואילו האח החובה שלו היא לומר קדיש  רק במשך 30 יום ולא כל השנה.

אם כי שהדגשנו החובה, כי במצב ואין ילדים לנפטר ראוי שאחד האחים יקח על עצמו את האמירת קדיש כל השנה, או שימנו שליח בתשלום שיקפיד במשך השנה על תפילה במניין ואמירת קדיש עבור המשפחה.

שלבי אבלות על האח

טרם קבורת האח

כל עוד האח לא נקבר יש דין אנינות להרחבה אודות הדינים בשלב זה היכנסו לעמוד הלכות אונן

לאחר הקבורה

יש לשבת באבלות 7 ימים למידע אודות המנהגים וההלכות בזמן זה היכנסו לעמוד הלכות שבעה

לאחר שבעה עד סוף 30 יום

ישנם הלכות הנהוגות כל 30 יום למידע נוסף היכנסו למאמר העוסק בשלושים

במהלך השנה

לאחר שעברו 30 יום אין חיוב להתאבל.

דיני אבלות על אח – הבדלים בין הלכות אבלות על אח להורים

  1. אבלות על אח היא רק 30 יום אבלות על הורים כל השנה
  2. "סעודות מריעות" הכוונה על סעודות בין חברים, שנהוג שלעיתים האחד מזמין את השני, ובהזדמנות אחרת השני מחזיר סעודה לראשון, לאחר השבעה אזי באבלות על אח שצריך לפרוע סעודה שחייב לראשון מותר לקיימה בתוך 30. ואילו אבלות על הורים יהיה אסור למרות שמדובר בסעודת פירעון.
  3. איסור תספורת – באח שנפטר האיסור 30 יום בלבד, ואילו על הורים האיסור 30 יום +יגערו בו חבריו.
  4. לא קרע ועברו 30 יום – על אח אינו קורע יותר, ואילו על הורים קורע לעולם.
  5. האמור לעיל זהו רק חלק מההלכות וישנם עוד פרטי הלכות והבדלים נוספים שלא הובאו כאן 
דיני אבלות על אח