משניות לעילוי נשמת

לימוד משניות לעילוי נשמת הנפטר
זהו מעלה גדולה לנשמת הנפטר במאמר הבא ננסה קצת להסביר ולפשט את פעולת לימוד המשנה על נשמת הנפטר

משניות לעילוי נשמת | אמירת משניות לעילוי נשמה | לימוד משניות לעילוי נשמת הנפטר

מה זה משניות?

משנה הינה הבסיס של התורה שבעל פה (החמישה חומשי תורה שנתנו על ידי בורא עולם, מכונים תורה שבכתב, והפרשנות של חכמי ישראל וההבנה שחכמים הרחיבו ע"פ המסורת נקרא התורה שבעל פה)

רבי יהודה הנשיא חבר את המשניות ובעצם הוא לקט דורות של חכמים מתקופה היסטורית של 'התנאים' לספר אחד

משנה אותיות נשמה

אם נתבונן נשים לב ש משנה ו נשמה אלו אותם אותיות, ולא במקרה.

בכלל כל לימוד תורה פועל טוב על הנשמה, אבל ללימוד משנה יש סגולה להצילה מדין גיהנום ולעלותה לגן עדן, ולכן נהגו בעם ישראל ללמוד משניות במשך כל תקופת השנה שלאחר הפטירה ובכל שנה בהגיע יום הפטירה, בנוסף ל- אמירת קדיש לנפטר 

איזה משניות מומלץ ללמוד? 

המנהג הרווח ללמוד את הפרק השביעי במסכת מקוואות, בין הסיבות לכך מכיון שבתקופת השנה אנו פועלים טהרה בנשמה, וזה המשמעות של מקווה לפעול טהרה,בנוסף יש שנהגו ללמוד פרק כ"ד ממסכת כלים-הסיבה לכך שישנם בפרק 17 משניות שכולם מסתיימים במשמעות של טהרה

לימוד משניות לעילוי נשמת לפי אותיות הנפטר

ישנם הנוהגים ללמוד פרקי משנה לפי שם הנפטר כלומר לוקחים לכל אותם אותיות  בשם הנפטר פרק שמתחיל באות הזו

הבנת המשניות שלומד

חשוב ללמוד את המשניות בפה ולא רק בעיינים, וכמובן צריך להבין את מה שלומד

לימוד משניות

מי אמור ללמוד את המשניות

אם הילדים יש ביכולתם ללמוד מדי יום משניות זהו המצב הרצוי, במקרה שהבן לומד משניות לעילוי נשמת אין חובה להזכיר את שם אביו או אמו מדי יום,כי באופן טבעי הלימוד נזקף לשם הוריו.

ניתן לתת לאחר ללמוד משניות. בתנאי שיאמר  מדי יום את השם של הנפטר לעילוי נשמת, קודם הלימוד, ולא יועיל להזכיר את שם הנפטר לאחר הלימוד 

לימוד משניות ביום שבת

יש נוהגים להרבות בלימוד משניות ביום השבת יותר מביום חול, וזהו זמן מסוגל לגרום עונג לנשמה על ידי הלימוד

לימוד משניות לעילוי נשמת