שלושים

מנהגי אבלות שלושים , על מה צריך להקפיד וממה להימנע? היכנסו למדריך בעמוד ותקבלו את כל המידע👈

טרם קריאת העמוד בעניין הלכות שלושים

מומלץ לקרוא כהקדמה את העמוד העוסק בהלכות ומנהגי אבלות ולאחר מכן לעבור לעמוד הנוכחי

מנהגי אבלות שלושים יום

חכמי ישראל תקנו שגם לאחר שנגמר אבילות שבעה, יש להמשיך באבילות עד שלושים יום.

ממתי סופרים את השלושים

את השלושים יום מונים מיום הקבורה לדוגמא אם הפטירה היתה ביום ראשון אבל הקבורה ביום שלישי, מונים שלושים יום מיום שלישי

דיני אבלות 

א. תספורת 

במהלך ימי השלושים לא מסתפרים

שמתאבלים על אבא או אמא צריך 2 תנאים גם שעברו 30 יום וגם  "שיגערו בו חבריו" כלומר שכבר לא נעים להסתובב בין החברים והם מעירים על כך.

באם לא גערו בו חבריו מנהג אשכנזים כפי שכתב הרמ"א שצריך לחכות 3 חודשים ואז מותר להסתפר.

בשיטת הספרדים יש מנהגים שונים כי השו"ע לא הביע את דעתו בפירוש, וישנם הנוהגים לחכות חודש נוסף.

תספורת לאשה

מנהג הספרדים כפי שכתב השו"ע: אשה מותרת לגלח שער אחר שעברו ימי השבעה

מנהג אשכנזים כפי הרמ"א: גם אשה אמורה לשמור על איסור גילוח כפי שאיש אינו מגלח כל שלושים ייום.

בכל מקרה גם לאשכנזים יהיה מותר לאישה לגלח שער במקוומת שדרך נשים לגלח בהם, וכפי שמובא הסיבה לכך בפוסקים "כדי שלא תתנוול על בעלה"

ב. קיצוץ צפורניים

במהלך ימי השלושים לא מקצצים את הציפורנים של הידיים או הרגליים.

ג. שאילת שלום

לא שואלים בשלום האבל ולא נותנים לו מתנות, אבל לאבל מותר לשאול בשלום אחרים

ד. רחיצה

לדעת הספרדים לאחר השבעה מותר להתקלח במים חמים או קרים

לדעת האשכנזים יש להימנע מרחיצה במים חמים במהלך שלושים אבל במים קרים יהיה מותר להתקלח (לדעה אחת פניו ידיו ורגליו לדעה אחרת אף כל הגוף)

 כיום שבני אדם מזיעים עקב החום בימי הקיץ, במצב שיש דין של לכלוך יהיה מותר להתקלח לדעות מסויימות אפילו במים חמים ואפילו בימי השבעה. ע"פ המובא בשו"ע שרחיצה שאינה לשם תענוג מותרת.

הציטוט המדוייק "אם היה מלוכלך בטיט וצואה רוחץ כדרכו ואינו חושש". כמובן יש מקום לדון מה הגדר של לכלוך שבו התיר השו"ע וכל אחד ינהג כמנהג רבותיו.

 ללבוש בגדים מכובסים

הספרדים: לא נהגו איסור 
האשכנזים: נהגו להחמיר לא ללבוש בגד מכובס בסבון אלא אם כן ילבשם אחר תחילה, אבל המכובס במים לבד אין מניעה.

ה. שמחה 

יש להימנע משמחה ככל האפשר, שזה מתבטא בין השאר שלא שומעים שירים ,ונמנעים משירה, ריקודים והגעה למקומות של שמחות 

ו. חגים

אם נפטר הקרוב לפני החג, ואחד מהחגים חוץ מחנוכה ופורים, יצא במהלך השלושים לאחר שנגמר השבעה והתחילו לקיים מנהגי השלושים, פוקעים האיסורים של השלושים בעת כניסת החג.

 חוץ מתספורת על אבלות הורים שלא פוקעת מכיון שהיא תלוי בגערה ולא במניין ימי השלושים

במצב שהקבורה היתה במהלך שבעת ימי החג

למרות שאת ימי שבעה מתחילים למנות לאחר החג, אבל כלפי מניין השלושים מחשיבים את ימי החג לחלק מספירת הימים 
(כך נפסק בשו"ע להלכה לכל השיטות)

מנהגי יום השלושים / אזכרה 30

לחצו על הקישור להמשך קריאה אודות מנהגי יום השלושים וטקס אזכרה 30

שאלות נוספות

יש לכם שאלות נוספות שלחו לנו הודעת וואצאפ ונענה לכם בהקדם בכל שאלה בענייני האבלות

שלושים