שלושים

מנהגי אבלות שלושים , על מה צריך להקפיד וממה להימנע? היכנסו למדריך בעמוד ותקבלו את כל המידע👈

מנהגי אבלות שלושים יום

חכמי ישראל תקנו שגם לאחר שנגמר אבילות שבעה , יש להמשיך באבילות עד שלושים יום,

ממתי סופרים את השלושים

את השלושים יום מונים מיום הקבורה לדוגמא אם הפטירה היתה ביום ראשון אבל הקבורה ביום שלישי,מונים שלושים יום מיום שלישי

דיני אבלות 

א. תספורת 

במהלך ימי השלושים לא מסתפרים

 שמתאבלים על אבא או אמא צריך 2 תנאים גם שעברו 30 יום וגם  "שיגערו בו חבריו" כלומר שכבר לא נעים להסתובב בין החברים והם מעירים על כך.

באם לא גערו בו חבריו צריך לחכות 3 חודשים ואז מותר להסתפר

ב. קיצוץ צפורניים

במהלך ימי השלושים לא מקצצים את הציפורנים של הידיים או הרגליים.

ג. שאילת שלום

לא שואלים בשלום האבל ולא נותנים לו מתנות, אבל לאבל מותר לשאול בשלום אחרים

ד. רחיצה

לדעת הספרדים לאחר השבעה אין מניעה כלל להתקלח

לדעת האשכנזים יש להימנע מרחיצה במים חמים במהלך שלושים אבל במים קרים יהיה מותר להתקלח (לדעה אחת פניו ידיו ורגליו לדעה אחרת אף כל הגוף)

כפי שכתבנו כיום שבני אדם מזיעים עקב החום בימים הקיץ ישנם שהיקלו בנידון ע"פ המובא בשו"ע שרחיצה שאינה לשם תענוג מותרת הציטוט המדוייק "אם היה מלוכלך בטיט וצואה רוחץ כדרכו ואינו חושש". כל אחד ינהג כמנהג רבותיו

 ללבוש בגדים מכובסים

הספרדים: לא נהגו איסור 
האשכנזים: נהגו להחמיר לא ללבוש בגד מכובס בסבון אלא אם כן ילבשם אחר תחילה, אבל המכובס במים לבד אין מניעה.

ה. שמחה 

יש להימנע משמחה ככל האפשר, שזה מתבטא בין השאר שלא שומעים שירים ,ונמנעים משירה, ריקודים והגעה למקומות של שמחות 

ו. חגים

אם נפטר הקרוב לפני החג, ואחד מהחגים חוץ מחנוכה ופורים, יצא במהלך השלושים לאחר שנגמר השבעה והתחילו לקיים מנהגי השלושים, פוקעים האיסורים של השלושים בעת כניסת החג חוץ מתספורת על אבלות הורים שלא פוקעת מכיון שהיא תלוי בגערה ולא במניין ימי השלושים

במצב שהקבורה היתה במהלך שבעת ימי החג

למרות שאת ימי שבעה מתחילים למנות לאחר החג, אבל כלפי מניין השלושים מחשיבים את ימי החג לחלק מספירת הימים 
(כך נפסק בשו"ע להלכה לכל השיטות)

מנהגי יום השלושים / אזכרה 30

לחצו על הקישור להמשך קריאה אודות מנהגי יום השלושים וטקס אזכרה 30

שלושים