שלושים

מנהגי אבלות שלושים , על מה צריך להקפיד וממה להימנע? היכנסו למדריך בעמוד ותקבלו את כל המידע👈

מנהגי אבלות שלושים יום

חכמי ישראל תקנו שגם לאחר שנגמר אבילות שבעה , יש להמשיך באבילות עד שלושים יום 

ממתי סופרים את השלושים

את השלושים יום מונים מיום הקבורה לדוגמא אם הפטירה היתה ביום ראשון אבל הקבורה ביום שלישי,מונים שלושים יום מיום שלישי

דיני אבלות 

א. תספורת 

במהלך ימי השלושים לא מסתפרים

 שמתאבלים על אבא או אמא גם אחרי שעובר השלושים עדין לא מסתפרים עד "שיגערו בו חבריו" כלומר שכבר לא נעים להסתובב בין החברים והם מעירים על כך.

באם לא גערו בו חבריו צריך לחכות 3 חודשים מהתספורת האחרונה ואז מותר להסתפר כמובן אם עברו השלושים. ( נקטנו כשיטת המקלים ובנידון זה יש מחלוקת בהלכה)

ב. קיצוץ צפורניים

במהלך ימי השלושים לא מקצצים את הציפורנים של הידיים או הרגליים.

ג. שאילת שלום

לא שואלים בשלום האבל ולא נותנים לו מתנות, אבל לאבל מותר לשאול בשלום אחרים

ד. רחיצה

לדעת הספרדים לאחר השבעה אין מניעה כלל

לדעת האשכנזים יש להימנע מרחיצה {במים חמים} במהלך שלושים-אבל כפי שכתבנו כיום שבני אדם מזיעים עקב החום בימים הקיץ ישנם שהיקלו בנידון ע"פ המובא בשו"ע שרחיצה שאינה לשם תענוג מותרת הציטוט המדוייק "אם היה מלוכלך בטיט וצואה רוחץ כדרכו ואינו חושש". כל אחד ינהג כמנהג רבותיו

 ללבוש בגדים מכובסים

הספרדים: לא נהגו איסור 
האשכנזים: נהגו להחמיר לא ללבוש בגד מכובס בסבון אלא אם כן ילבשם אחר תחילה,אבל המכובס במים לבד אין מניעה

ה. שמחה 

יש להימנע משמחה ככל האפשר, שזה מתבטא בין השאר שלא שומעים שירים ,ונמנעים משירה, ריקודים והגעה למקומות של שמחות 

מנהגי יום השלושים / אזכרה 30

לחצו על הקישור להמשך קריאה אודות מנהגי יום השלושים וטקס אזכרה 30

 

שלושים