שליח ציבור בשנת אבל

שליח ציבור בשנת אבל - חשיבות התפילה לפני העמוד בשנת האבלות ודיני קדימה

שליח ציבור בשנת אבל והלכות קדימה בבית הכנסת ברוכים הבאים לאתר Kadish.org.il

באתר 'קדיש לנשמה' דיני אמירת הקדיש מפורטים בהרחבה.

כמו כן נוסח תפילת קדיש אשכנזי וספרדי.

בנוסף מידע הלכתי מקיף בנושאי מנהגי אבלות מעת הפטירה עד סיום השנה.

מחפשים להנציח את יקירכם בדרך היהדות ולתת להם מתנה?

 >>> היכנסו למידע נוסף

נמצאים בשנת אבל?

קראו אודות אמירת קדיש בתשלום

מתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

התפילות ואמירת הקדיש מתקיימות בבית כנסת בקרית חב"ד בעיה"ק צפת

תוכן עניינים

שליח ציבור בשנת אבל -מעלת התפילה

כתב הרמ"א סימן שע"ו סעיף ד' מעלת התפילה כשהבן מתפלל ואומר את תפילת קדיש יתום, ברבים ועל ידי כך פודה את אביו ואמו מהגיהנום ראו בהרחבה מתי אומרים קדיש? ואיך אומרים קדיש?

יתירה מזו כתב הרמ"א שהתפילה מועילה יותר מהקדיש, לעמוד להיות שליח ציבור בשנת אבל.

מובא בפוסקים, אדם שלא יכול להיות בכל התפילות שליח ציבור, לכל הפחות יקח על עצמו להתפלל כשליח ציבור את תפילת ערבית משום שאז יש התגברות הדינים.

כמה זמן מחוייב להיות שליח ציבור בשנת אבל?

החיוב להיות שליח ציבור הוא במשך 11 חודשים, מצינו מנהגים שונים בעם ישראל האם למנות מיום הפטירה או מיום הקבורה.

בחודש השנים עשר אין צורך להיות שליח ציבור, אמנם אין איסור בדבר אבל אסור להראות שניגש לעמוד משום צורך הנפטר אלא שיגש ללא קשר לעובדת האבלות.

 
הסיבה לכך משום שלא יעשה את אביו ואמו כרשעים שהרי כפי שלמדנו משפט רשעים בגיהנום שנים עשר חודש.
 
אנו צריכים להראות שהנפטר לא זקוק לקבל את התפילות במשך שנים עשר חודשים מלאים שהרי הוא לא מאותם האנשים הרשעים.

על איזה קרובים שנפטרו צריך להיות שליח ציבור?

החיוב הוא רק על אביו או אמו שנפטרו ולא על שאר הקרובים, לכן אם אדם רוצה לגשת להיות ש"ץ משום שיש יארצייט לאחד מקרוביו הרחוקים ומצד שני יש מישהו שאבל על אחד מהוריו האחרון קודם.

אורח ומתפלל בקביעות במניין בית הכנסת מי קודם?

שני חיובים האחד מתפלל בקביעות במניין בבית הכנסת והשני אורח, מי שמתפלל בקביעות בבית הכנסת קודם להיות שליח ציבור לפני האורח.
חשוב להבהיר מכיוון שהזכות לתפילה שייכת לנפטר הבן לא יכול לוותר על זכותו, משום שהוויתור כביכול פוגע באביו או אמו.
אלא אם כן יווצר מריבה או מחלוקת חס ושלום שאזי יש לוותר על הזכות משום שיש לומר שנח לנפטר שימנע צער מאדם אחר.

סדר הקדימה בין האבלים -שנת אבלות

הבהרה:

האמור להלן הוא רק לגבי התפילה כשליח ציבור מי יהיה קודם?, אבל את אמירת הקדיש המנהג כיום שיכולים כמה וכמה אבלים לומר יחדיו ללא שום בעיה.

שבעה

מי שנמצא בתוך השבעה קודם לכל החיובים האחרים.

שלושים

מי שנמצא בתוך השלושים קודם למי שנמצא בתוך האחד עשר חודש.

יום אחרון של 11 חודש

אדם שנמצא ביום אחרון של 11 חודש קודם למי שנמצא בתוך השנה אבל לא קודם למי שנמצא בשבעה ובשלושים.

יארצייט ושנת אבלות מי קודם?

יארצייט מול שבעה – שבעה קודם למי שנמצא ביארצייט.
יארצייט מול שנת אבל – יארצייט קודם למי שנמצא בשנת אבלות לאחר שעברו שלושים.
יארצייט מול שלושים– כתבו הפוסקים שמן הראוי שיתחלקו ביניהם בתפילות.

 
***
המאמר מבוסס ע"פ מכתב הרב מ. ביסטריצקי רב קהילת חב"ד בעיה"ק צפת מתאריך ל' שבט תשפ"ב ראו כאן את המכתב המלא
שליח ציבור בשנת אבל