האם יום כיפור מבטל שבעה

האם יום כיפור מבטל שבעה ? קראו את המאמר שלפניכם!

האם יום כיפור מבטל שבעה זו שאלה שאנו נשאלים לעיתים קרובות.

במאמר שלפניכם תוכלו להרחיב בפרטי הדינים בנושא

נמצאים בשנת אבל?
ומתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?

אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

האם יום כיפור מבטל שבעה

נתחיל מהסוף להלכה נפסק שיום הכיפורים מבטל את השבעה ואדם שנפטר לו קרוב משפחה בערב יום כיפור או לפני, הגעת החג מבטלת את השבעה והוא פטור מלהשלים את השבעה לאחר החג.

בפוסקים

בפוסקים מצינו דיון הלכתי ארוך בנידון ומובא בראשונים על סימן שצ"ט דעות הסוברות שיום כיפור אינו מבטל שבעה, כפי שכתבנו השו"ע פסק כשיטות שיום כיפור זהה לכל חג אחר שמבטל את האבלות.

קיום בפועל של הלכות אבלות

שימת דגש על קיום של פרט מהלכות אבלות קודם החג, אבל במצב שהקרוב כלל לא ידע ממיתת המת קודם יום כיפור לא אומרים שכיפור יבטל את האבלות אלא צריך להתחיל שבעה לאחר החג

אבלות ערב כיפור

לשים לב שכניסת החג מפקיעה אבלות, לגבי איסורי השבעה ערב החג מצינו שיטות שונות בפסיקה ההלכתית

שיטת השולחן ערוך שאסור לרחוץ עד הלילה, ואלו הרמ"א כתב אחר מנחה סמוך לחשיכה.

בילקוט יוסף על הלכות אבלות מובא "שיגיע סמוך לחשיכה ממש", 

יש לציין  בניגוד לחג רגיל שאפשר לרחוץ במים קרים, יום כיפור אסור ברחיצה

ביטול דיני שלושים

במצב שכיפור בטל שבעה, חג הסוכות יבטל את השלושים לשים לב, שהאבל על אביו ואמו אסור בתספורת שלושים יום + יגערו בו חבריו, והחג לא מבטל את איסור התספורת.

הלכות חשובות בהקשר של יום כיפור

דרך אגב נזכיר שערב יום כיפור מדליקים נר נשמה תוכלו להרחיב בנושא במאמר הדלקת נר נשמה  או לעבור לאתר של בית חב"ד בקשר לדיני הדלקת נרות ערב כיפור

מועדים נוספים שמבטלים שבעה

3 רגלים פסח שבועות וסוכות, ראש השנה ויום הכיפורים הם המועדים שמבטלים את השבעה.

מנהג הכפרות

נזכיר על מנהג הכפרות בעשרת ימי תשובה.

ניתן לערוך את המצווה כאן באתר באמצעות ישיבת חב"ד בעיר הקודש צפת, לפרטים היכנסו ללינק kadish.org.il/kapparot.

לחילופין ניתן לערוך את הכפרות אונליין באתר beit-chabad.org.

היכנסו לקישור פדיון כפרות חבד

האם יום כיפור מבטל שבעה