אזכרה 30

אזכרה 30 - עברו שלושים ימים מפטירת יקיר לבנו, נהוג בקהילות ישראל לציין את היום בתורה תפילה ומעשים טובים מצורף לפניכם מדריך מפורט

אזכרה 30 | מנהגי יום השלושים | מידע הלכתי ליום השלושים

נמצאים בשנת אבל?
ומתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

מנהגי יום השלושים

לפני שנציין את מנהגי יום השלושים וטקס אזכרה 30 חשוב לציין שביום הזה פוקעים דיני האבילות שנהגנו בהם במהלך החודש, רוצים להרחיב היכנסו  לעמוד המפרט את דיני אבילות שלושים 

א. עלייה לקבר

נוהגים לעלות לקברו של הנפטר ביום השלושים, שם אומרים פסוקים מתוך פרק קי"ט בתהילים לפי  אותיות נשמה ואותיות שם הנפטר בנוסף יש נוסח קבוע של מזמורי תהילים ותפילות שנהוג לומר. היכנסו לעמוד תפילות לעילוי נשמת שאומרים בעת העלייה לקבר
 

כמה הערות חשובות לגבי העלייה לבית העלמין:

לא עולים לבית העלמין בחגים ולא בחול המועד, אם יום השלושים חל בחג , יש לחכות שיגמר החג, אודות עלייה בחג החנוכה היכנסו למידע אודות חילוקי המנהגים בעם ישראל אודותיו.
 
חודש ניסן- ישנם חילוקי מנהגים האם עולים בימים אלה, ישנם הנוהגים להימנע מלעלות בכלל כל חודש ניסן. לכן מקדימים או מאחרים את העלייה לבית העלמין, לאידך ישנם נוהגים לעלות גם בימי חודש ניסן. כדאי ללכת לפי מנהג המסורת האישית.
 

שבת

אם חל יום השלושים בשבת ניתן לדחות את מועד העליה לבית הקברות ליום ראשון או להקדים ליום שישי, וגם בזה ישנם חילוקי מנהגים בעם ישראל ישנם המעדיפים להקדים ואחרים מעדיפים לדחות.

 ב. לימוד ונתינת צדקה
נהגו להרבות בלימוד תורה וצדקה עבור עילוי נשמת הנפטר.
 

ג. סעודת מצווה בשלושים

נוהגים לקיים אזכרה-כינוס המשפחה וידידים בסיום ימי השלושים לעילוי נשמת הנפטר, באזכרה אומרים דברי תורה והתעוררות

מנהג האשכנזים: לא מצינו על מנהג לקיים  סעודה משמעותית כמובן אפשרי להביא כיבוד על מנת להרבות בברכות

מנהג הספרדים: יש שנהגו  לעשות סעודה בליל יום השלושים בכדי להרבות בברכות לעילוי נשמת הנפטר, עיקר עניין האזכרה לומר דברי תורה והתעוררות בעבודת השם לעילוי נשמת הנפטר.

כמובן ישנם חילוקי מנהגים וחשוב ללכת כפי המסורת המקובלת במשפחה.

מידע כללי

חשוב לזכור שההקפדה באמירת קדיש חשובה ביותר לנשמה ויש צורך להתמיד יום יום שחרית מנחה וערבית עד סיום תקופת החיוב של מהלך השנה תוכלו לבקש שירות אמירת קדיש עבור יקירכם.

בנוסף כדאי להתחיל להערך לקראת סיום השנה אם אתם מעונייינים להנציח את יקירכם על ידי ספר תורה 

נמצאים בשנת אבל?
ומתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

אזכרה 30