הלכות שבעה

הלכות אבלות שבעה | לשבת שבעה | קימה משבעה

הלכות שבעה באבלות | קימה משבעה

 במאמר הבא תלמדו על המושג "לשבת שבעה" וכיצד אמורים לנהוג בזמן הזה?

נמצאים בשנת אבל?
ומתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

לשבת שבעה

על פי המסורת היהודית מעת הקבורה חלה חובת אבלות שבעה.

המטרה בכך שיושבים שבעה

אם שאלתם את עצמכם למה יושבים שבעה? באופן פשטני ניתן לומר שאם ימים אלו היו ימים רגילים של עבודה ושגרה, לא היינו זוכרים את הנפטר ושוכחים אותו בשגרת החיים.

בזכות העובדה שנמצאים בבית ועוזבים את כל עיסוקי היום יום השוטפים, נותנים את הכבוד האחרון הראוי שמגיע ליקיר ליבנו שהלך לעולמו.

למה יושבים שבעה ע"פ היהדות?

ע"פ מקורות היהדות ישנם שתי תשובות למה יושבים שבעה:

לשבת שבעה בכדי להתעורר בתשובה 

מובא בתלמוד שבעת פטירת בן משפחה מידת הדין והגבורה של הקב"ה פעילה, עד כדי כך שכתוב, כל שלושה הימים שלאחר הפטירה יראה האבל כאילו חרב מונחת לו בין כתפיו.

לכן התורה מצווה לשבת שבעה כדי שניהיה מרוכזים לעשות חשבון נפש עם עצמנו ולהיות אנשים יותר טובים לעתיד.

יושבים שבעה להקל את גזר דינו של הנפטר

על פי תורת הקבלה כתוב שעל ידי שהאבלים סובלים בצער האבלות הם מקילים על נשמת הנפטר.

הלכות שבעה – 2 חלקים

חלק ראשון:  פעולות למען נשמת הנפטר בשבעת ימי האבלות כמו לדוגמא הדלקת נר נשמה, תפילות בבית הנפטר, ואמירת קדיש במשך כל תקופת החיוב במהלך השנה.

חלק שני:  פעולות לצער את גופנו כמו שיפורט בהמשך העמוד.

כתוב בספרים הקדושים שמי שאינו מתאבל כפי שצוו חכמים מתואר "אכזרי".

מקור הלכות שבעה

משה רבנו הוא זה שתקן לעם ישראל שאחר פטירת בן משפחה קרוב יש להתאבל ולקיים דיני אבילות במשך שבעה ימים.

על מי יושבים שבעה

על 7 קרובים מתאבלים והם:

אבא, אמא, בן ,בת, אח, אחות, ובן זוג או בת זוג.

תחילת הזמן של ישיבת שבעה

דיני והלכות אבלות מתחילים מיד בעת הקבורה.

לפני הקבורה אמנם אבלות לא מתחילה, אבל האבל בגדר אונן שחל עליו ציווים אחרים.

מצבים חריגים שאבלות שבעה תתחיל לפני קבורה

ישנם מצבים חריגים שע"פ קריטריונים מסויימים בהלכה יש להתחיל שבעה לפני הקבורה.

לדוגמא אם המת מובא לקבורה בעיר אחרת רחוקה וחלק מבני המשפחה נשארו במקומם אזי אותם אלו שנשארו יתחילו שבעה מעת שיחזירו פניהם מההלוויה ואלו שהולכים עם המת לעיר הרחוקה יתחילו מעת הקבורה.

חשוב לציין חריג שאם גדול הבית הוא זה שהלך לקבור אזי אף אלו שנשארו במקומם נגררים אחריו.

 מכיון שיש עוד פרטים רבים שלא הובאו כאן וכן חילוקי דעות בכל מיני מצבים אם נתקלתם בשאלה בנידון יש להתייעץ עם רב מוסמך.

קבורה בחו"ל לאחר מספר ימים מהפטירה והאבל לא מתכוון לטוס להלוויה

גדולי עולם נחלקו בנידון מתי יש להתחיל את ישיבת השבעה?

בניגוד לדין הקודם בו היה שהות לקרובים להתעסק עם המת פה הקרוב כלל לא התעסק עמו מכיון שהקבורה קרתה בחו"ל.

שיטה א':  מקרה זה חריג ומכיון שלא התעסק עם המת יש לחכות לקבורה שתיהיה בחו"ל בעוד מספר ימים ואז להתחיל את השבעה.

שיטה ב":  גם במקרה הנוכחי יש להתחיל שבעה מיד אף קודם הקבורה.

כמובן שיש להתייעץ עם רב מוסמך במצבים מעין אלו.

כמה זמן יושבים שבעה?

הרבה שואלים כמה זמן יושבים שבעה? התשובה לכך שיש לשבת משך של 7 ימים מעת הקבורה, ואפילו אם הקבורה היתה זמן מועט לפני סוף היום זה נמנה כאחד מימי השבעה.

סעודת הבראה

אבלים לאחר שחוזרים מקבורה,  לא אוכלים סעודה ראשונה משלהם, ולכן יש מצווה על השכנים/ידידים שידאגו להביא אוכל למשפחה המתאבלת.
כתוב שיש עניין לאכול מאכלים עגולים כדוגמת ביצים קשות ועדשים והובאו שתי סיבות לכך
1. העגול אין לו פה כלומר אין לו סדק, וזה מרמז על האבל שיושב דומם ושקוע באבלו
2. העגול מרמז על האבלות שהיא מחזרת על באי עולם
 

מנהגי שבעה

כעת נמנה את דיני השבעה שחלים על האבלים

א. נמצאים בבית

לא יוצאים מהבית שלא לצורך, המיקום -בדרך כלל בבית הנפטר במקרים חריגים שלא מתאפשר, יושבים בבית אחד מבני המשפחה.

ב. ניחום אבלים

נוהגים לבוא לנחם את האבלים במהלך ימי השבעה

לאשכנזים: המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים 

לספרדים: מן השמים תנוחמו

ג. לא יושבים על כסא

לא יושבים על כסא אלא על הרצפה או על שרפרף נמוך.

ד. לא עובדים

במשך שבעת ימי אבל לא עובדים, במדינת ישראל עובדים שכירים יכולים לקבל תשלום בימי אבל למידע נוסף.

ה. החלפת בגדים

לא מחליפים בגדים.

ו. שאילת שלום

אבל לא שואל בשלום אחרים, וגם אחרים לא שואלים בשלומו

ז. רחיצה

אבל לא מתרחץ, האסור להתרחץ הינו במים חמים או במים קרים כל גופו אבל פניו ידיו ורגליו במים קרים מותר לרחוץ.

חשוב לדעת שהשולחן ערוך כתב שאם היה מלוכלך (בטיט או צואה) מותר לאבל להתרחץ.

במצב שהאבל מרגיש שלא בנוח עקב זיעה, במיוחד בימים החמים ישנם הסוברים שזהו מצב של לכלוך המתיר רחיצה ואפילו במים חמים.

ח. נעליים

נוהגים לא להשתמש בנעלי עור בימי השבעה, ניתן להשתמש בנעלי בד או גומי או נעלי בית

ט. לימוד תורה

לא לומדים תורה בימי השבעה מכיון שלימוד תורה גורם לשמחה כמ"ש בתהילים פיקודי ה' ישרים משמי לב".

י. כיסוי מראות

מנהג ישראל לכסות את המראות בבית האבל שיושבים בו חלק מהסיבות לכך:
1. כיסוי המראה מבטא אבלות וזו עוד דרך לגרום לנו להימנע משמחה.
2. מפני שמתפללים בבית האבל ויש הלכה לא להתפלל מול מראה.
 

יחסי אישות

הלכה להימנע מיחסי אישות בכל זמן השבעה אבל אין בעיה ב- יחסי אישות לאחר שבעה.
 

ערב שבת

נוהגים בערב שבת לעצור עם האבלות זמן מה קודם השבת ישנם חילוקי דעות לגבי השעה המדויקת, המנהג שכבר כשעה ורבע קודם השקיעה להתארגן לכבוד השבת ( כמובן ישנם שיטות נוספות בזמן המדויק המחמירות או מקלות )
 

דיני אבלות בשבת

חשוב לזכור שהשבת נספרת בתוך שבעת ימי האבלות, אבל לא נוהגים דיני אבלות בשבת  בפומבי משום כבוד השבת

במקום צנעה-הכוונה שהאבל לא עושה פעולת אבלות בשבת אלא נמנע מלעשות פעולות מסוימות 

מהדוגמאות של ענייני אבלות שנמנעים מהם גם בשבת 1. יחסי אישות 2. לימוד תורה 3. רחיצה.

קימה משבעה

ניתן לקום ביום השביעי אחרי שעבר מקצת היום , לאחר שהלכו המנחמים מבית האבל, ואין צורך לחכות שיגמר היום משום שמקצת היום ככולו.

קימה משבעה בשבת

אם הקבורה היתה ביום ראשון אזי היום השביעי יחול בשבת. ולכן הקימה מהשבעה יהיה בשבת אבל כפי שכתבנו כבר ביום שישי מפסיקים את האבלות מפני כבוד השבת, משמעות ההלכה הינה כלפי ההימנעות מיחסי אישות, לימוד תורה, ורחיצה שהם קיימות גם בשבת. 

עליה לקבר

בסיום ה-7 נוהגים לעלות לקבר של הנפטר, יחד עם עוד 10 בכדי שיהיה מניין, שם אומרים פסוקים מתוך פרק קיט בתהילים, לפי אותיות נשמה ולפני שם הנפטר ועוד מזמורי תהילים נוספים ותפילות נוספות- כדי להביא מראש חוברות המכילות בתוכם את נוסח התפילה
 

חגים:

אם התחילו לשבת שבעה לפני החגים -פסח שבועות ראש השנה , יום כיפור , סוכות.
החג מבטל את האבלות , אבל אם נפטר בתוך אחד מימי החג מתחילים את השבעה לאחר צאת החג , (וכמובן אחרי הקבורה)
הלכות שבעה