הלכות שבעה

הלכות אבלות שבעה | לשבת שבעה | קימה משבעה

הלכות שבעה באבלות | קימה משבעה | לשבת שבעה

 במאמר הבא תלמדו על הלכות השבעה החלות על האבלים

טרם קריאת המאמר מומלץ לקרוא כהקדמה את העמוד העוסק בדיני ומנהגי אבלות באופן כללי

נמצאים בשנת אבל?
ומתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

תוכן עניינים

מתי מתחילים -לשבת שבעה

על פי המסורת היהודית מעת הקבורה חלה חובת אבלות במשך שבעה ימים.

למה יושבים שבעה ע"פ היהדות?

כמובן אילו היו ימים אלו כימים רגילים של עבודה ושגרה, לא היינו זוכרים את הנפטר ושוכחים אותו בשגרת החיים

בזכות העובדה שנמצאים בבית ועוזבים את כל עיסוקי היום יום, נותנים את הכבוד האחרון הראוי שמגיע ליקיר ליבנו שהלך לעולמו.

ע"פ מקורות היהדות ישנם שתי סיבות למה יושבים שבעה:

לשבת שבעה בכדי להתעורר בתשובה

מובא בתלמוד שבעת פטירת בן משפחה מידת הדין של הקב"ה פעילה, עד כדי שכתוב:

"כל שלושה הימים שלאחר הפטירה יראה האבל כאילו חרב מונחת לו בין כתפיו"

לכן התורה מצווה לשבת שבעה כדי שניהיה מרוכזים לעשות חשבון נפש עם עצמנו ולהיות אנשים יותר טובים לעתיד.

יושבים שבעה להקל את גזר דינו של הנפטר

על פי תורת הקבלה: על ידי שהאבלים סובלים בצער האבלות הם מקילים על נשמת הנפטר.

הלכות שבעה – 2 חלקים

חלק ראשון: פעולות למען נשמת הנפטר בשבעת ימי האבלות כמו לדוגמא הדלקת נר נשמה, תפילות בבית הנפטר, ואמירת קדיש במשך כל תקופת החיוב במהלך השנה.

חלק שני:  פעולות לצער את גופנו כמו שיפורט בהמשך העמוד.

כתוב בספרים הקדושים שמי שאינו מתאבל כפי שצוו חכמים מתואר בלשון "אכזרי".

מקור הלכות שבעה

משה רבנו הוא זה שתקן לעם ישראל שאחר פטירת בן משפחה קרוב יש להתאבל ולקיים דיני אבלות במשך שבעה ימים.

על מי יושבים שבעה

על 7 קרובים מתאבלים והם:

אבא, אמא, בן ,בת, אח, אחות, ובן זוג או בת זוג.

תחילת הזמן של ישיבת שבעה

דיני אבלות שבעה מתחילים מיד בעת הקבורה.

לפני הקבורה אמנם אבלות לא מתחילה, אבל האבל בגדר אונן שחל עליו ציווים אחרים.

מצבים חריגים שאבלות שבעה תתחיל לפני קבורה

ישנם מצבים חריגים שע"פ קריטריונים מסויימים בהלכה יש להתחיל שבעה לפני הקבורה.

לדוגמא אם המת מובא לקבורה בעיר אחרת רחוקה וחלק מבני המשפחה נשארו במקומם אזי אותם אלו שנשארו יתחילו שבעה מעת שיחזירו פניהם מההלוויה, ואלו שהולכים עם המת לעיר הרחוקה יתחילו מעת הקבורה.

חשוב לציין חריג שאם גדול הבית הוא זה שהלך לקבור אזי אף אלו שנשארו במקומם נגררים אחריו.

 מכיון שיש עוד פרטים רבים שלא הובאו כאן וכן חילוקי דעות בכל מיני מצבים אם נתקלתם בשאלה בנידון יש להתייעץ עם רב מוסמך.

קבורה בחו"ל לאחר מספר ימים מהפטירה והאבל לא מתכוון לטוס להלוויה

גדולי עולם נחלקו בנידון מתי יש להתחיל את ישיבת השבעה?

בניגוד לדין הקודם בו היה שהות לקרובים להתעסק עם המת, פה הקרוב כלל לא התעסק עמו מכיון שהקבורה קרתה בחו"ל.

שיטה א':  מקרה זה חריג ומכיון שלא התעסק עם המת יש לחכות לקבורה שתיהיה בחו"ל בעוד מספר ימים ואז להתחיל את השבעה.

שיטה ב":  גם במקרה הנוכחי יש להתחיל שבעה מיד אף קודם הקבורה.

כמובן שיש להתייעץ עם רב מוסמך במצבים מעין אלו.

כמה זמן יושבים שבעה?

יש לשבת משך של 7 ימים מעת הקבורה, ואפילו אם הקבורה היתה זמן מועט לפני סוף היום, יום הקבורה נמנה כאחד מימי השבעה.

סעודת הבראה

אבלים לאחר שחוזרים מקבורה, לא אוכלים סעודה ראשונה משלהם.

לכן יש מצווה על השכנים וידידים שידאגו להביא אוכל למשפחה המתאבלת.

יש עניין לאכול מאכלים עגולים כדוגמת ביצים קשות ועדשים והובאו שתי סיבות לכך:

1. העיגול אין לו פה כלומר אין לו סדק, וזה מרמז על האבל שיושב דומם ושקוע באבלו.

2. העיגול מרמז על האבלות שהיא מחזרת על באי עולם.

ניחום אבלים

נוהגים שהחברים מגיעים לנחם את האבלים במהלך ימי השבעה.

בעת הניחום נהוג לומר לאבלים:

לאשכנזים: המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים 

לספרדים: מן השמים תנוחמו

מנהגי שבעה

כעת נביא את דיני ומנהגי השבעה שחלים על האבלים.

תפילות בבית בו יושבים שבעה, ומה לעשות אם אין מניין?

נוהגים להתפלל במניין בבית בו יושבים שבעה ונחת רוח גדולה לנשמת הנפטר בכך.

אם אין מניין בבית: מצינו מחלוקת גדולה בפוסקי ההלכה האם לצאת מביתו 

שיטה אחת: שעדין אין לאבל לצאת מהבית.

שיטה שנייה: וודאי שיש לצאת מהבית ולחפש אפילו במקום רחוק מניין לומר בו את הקדיש, שהרי במיוחד בשבעת הימים יש תועלת מיוחדת באמירת הקדיש,  וזה נקרא דבר האבד, שהתירו במקום צורך גדול לצאת מביתו.

לא יוצאים מהבית

לא יוצאים מהבית שלא לצורך.

מיקום השבעה -בדרך כלל בבית הנפטר במקרים חריגים שלא מתאפשר, יושבים בבית אחד מבני המשפחה.

מצבים בהם היקלו לצאת מהבית:

  1. בלילה שיש צורך גדול
  2. אם קשה לישון במקום שיושבים שבעה-מותר לישון בית אחר.
  3. במצב של צורך גדול מאד או במקום של נזק כספי, מותר לצאת אפילו ביום.

לא יושבים על כיסא

לא יושבים על כיסא אלא על הרצפה או על שרפרף נמוך.

לא עובדים

במשך שבעת ימי אבל לא עובדים, במדינת ישראל עובדים שכירים יכולים לקבל תשלום בימי אבל למידע נוסף.

איסור כיבוס

נמנעים מלכבס בגדים בכל שבעת ימי אבלות.

החלפת בגדים

לא מחליפים בגדים במשך השבעה, אלא משתמשים בבגד הקרוע במהלך כל שבעת הימים.

שאילת שלום

אבל לא שואל בשלום אחרים, וגם אחרים לא שואלים בשלומו.

רחיצה 

אבל לא מתרחץ, האסור להתרחץ הינו במים חמים בכל מצב או במים קרים כל גופו.

אבל רחיצת פניו ידיו ורגליו במים קרים מותרת.

חשוב לדעת שהשולחן ערוך כתב שאם היה מלוכלך (בטיט או צואה) מותר לאבל להתרחץ כדרכו

במצב שהאבל מרגיש שלא בנוח עקב זיעה, במיוחד בימים החמים ישנם הסוברים שזהו מצב של לכלוך המתיר רחיצה ואפילו במים חמים.

סיכה

יש להימנע לסוך על הגוף שמנים וכדומה

יחסי אישות

הלכה להימנע מיחסי אישות בכל זמן השבעה אבל אין בעיה ביחסי אישות לאחר שבעה.

תספורת/קיצוץ ציפורנים

לא מסתפרים ולא מקצצים ציפורנים

נעליים

לא משתמשים בנעלי עור בימי השבעה, ניתן להשתמש בנעלי בד או גומי או נעלי בית.

לימוד תורה

לא לומדים תורה בימי השבעה מכיון שלימוד תורה גורם לשמחה כמ"ש בתהילים פיקודי ה' ישרים משמי לב".

כיסוי מראות

מנהג ישראל לכסות את המראות בבית האבל שיושבים בו חלק מהסיבות לכך:
1. כיסוי המראה מבטא אבלות וזו עוד דרך לגרום לנו להימנע משמחה.

2. מפני שמתפללים בבית האבל ויש הלכה לא להתפלל מול מראה.

נר נשמה

כל שבעה ימים נוהגים להדליק נר נשמה ראו את המאמר העוסק בעניין נר נשמה

ערב שבת

נוהגים בערב שבת לעצור את האבלות זמן מה קודם השבת.

ישנם חילוקי דעות לגבי השעה המדויקת:

המנהג שכבר כשעה ורבע קודם השקיעה להתארגן לכבוד השבת, ולקום מהישיבה על גבי הארץ, להחליף בגדים וכו'.

 (כמובן ישנם שיטות נוספות בזמן המדויק:

יש המחמירים לחכות עד שיהיה חושך כלומר צאת הכוכבים

ויש המיקלים כבר מזמן מנחה קטנה, { מנחה קטנה זהו זמן הלכתי המשתנה בין העונות השונות וניתן להתעדכן בלוח זמני היום} )

בגדי שבת

 נוהגים להקל וללבוש בגדי שבת למרות שהרמ"א בשולחן ערוך כתב לא ללבוש.
 

רחיצה בערב שבת

מצינו מחלוקת בין פוסקי ההלכה אם מותר להתקלח במים חמים פניו ידיו ורגליו לכבוד שבת, תוכלו להרחיב בנושא כאן
 

דיני אבלות בשבת

חשוב לזכור שהשבת נספרת בתוך שבעת ימי האבלות, אבל לא נוהגים דיני אבלות בשבת  בפומבי משום כבוד השבת.

אבל במקום צנעה כן שומרים על אבלות -הכוונה שהאבל לא עושה פעולת אבלות בשבת אלא נמנע מלעשות פעולות מסוימות.

מהדוגמאות של ענייני אבלות שנמנעים מהם גם בשבת 1.יחסי אישות 2. לימוד תורה 3. רחיצה.

קימה משבעה

ניתן לקום ביום השביעי אחרי שעבר מקצת היום לאחר שהלכו המנחמים מבית האבל, ואין צורך לחכות שיגמר היום משום שמקצת היום ככולו.

קימה משבעה בשבת

אם הקבורה היתה ביום ראשון אזי היום השביעי יחול בשבת. ולכן הקימה מהשבעה יהיה בשבת אבל כפי שכתבנו כבר ביום שישי מפסיקים את האבלות מפני כבוד השבת, משמעות ההלכה הינה כלפי ההימנעות מיחסי אישות, לימוד תורה, ורחיצה שהם קיימות גם בשבת. 

עליה לקבר

בסיום ה-7 נוהגים לעלות לקבר של הנפטר, יחד עם עוד 10 בכדי שיהיה מניין, שם אומרים פסוקים מתוך פרק קיט בתהילים, לפי אותיות נשמה ולפני שם הנפטר ועוד מזמורי תהילים נוספים ותפילות נוספות- כדאי להביא מראש חוברות המכילות בתוכם את נוסח התפילה.

הפסקת אבלות בעקבות חגים:

אם התחילו לשבת שבעה לפני החגים -פסח, שבועות, ראש השנה, יום כיפור, סוכות.

החג מבטל את האבלות, בתנאי שהאבל הספיק לנהוג מנהג מהאבלות.

אבל אם לא נהג כלל עניין של אבלות לדוגמא שלא ידע מהפטירה טרם כניסת החג, לא אומרים שחג יבטל אבלות.

רחיצה ערב חג

יש מחלוקת אם מותר לרחוץ כדרכו בערב בחג:
 
שיטת הספרדים: דין איסור רחיצה עומד בעינו עד הלילה, ואז ניתן להתקלח בחג בכפוף להלכות רחיצה ביום טוב.
שיטת אשכנזים: ניתן להתרחץ בערב החג סמוך לחשיכה.
 

שאר הלכות אבלות בערב חג

שאר הלכות אבלות בערב החג נוהגים בהם עד חשיכה כמו לדוגמא ישיבה על הרצפה, והאיסור לנעול נעלי עור.

דגש חשוב!!

כל מה שאמרנו על ביטול הלכות אבלות בעקבות חג, זה רק כלפי ההגבלות השונות של האבלות, אבל המנהגים שעושים לעילוי נשמת הנפטר נשארים בעינם וממש לא מתבטלים, לדוגמא הדלקת נר נשמה, וכל דבר שעושים לעילוי נשמתו.

מת נפטר לאחר כניסת החג

 הדין שמתחילים את השבעה לאחר צאת החג, (וכמובן אחרי הקבורה).
 
הלכות שבעה