תיקון נפטרים

תיקון נפטרים , אם יקיר לבכם נפטר, לכם המשפחה יש את האפשרות לעזור לנשמה על ידי פעולות כאן בעולם

"תיקון נפטרים": על פי היהדות בשעת הפטירה רק הגוף מפסיק להתקיים, אבל הנשמה ממשיכה להיות לנצח.

לבני המשפחה קשר ישיר לנשמה גם אחר הפטירה ואפשרות לעזור ולסייע לה.

מובא בספרים הקדושים שהתיקון הטוב ביותר הוא על ידי שמרבים בזכויות לנשמה תורה תפילה וצדקה.

מסרו את שמות יקירכם ותרמו באמצעות הישיבה בעיר הקודש צפת

התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46.

לפרטים והזמנת שירות אמירת קדיש, אנא עברו לעמוד אמירת קדיש בתשלום.

באחד ההזדמנויות הרבי מליובאוויטש אמר לאבא ששכל את בנו מילים מרתיתות

אתה לא רואה את בנך אבל הוא מביט בך!

בכל תרומה לצדקה אתה שולח לו מתנה!

בכל תפילה והקדשת לימוד עבורו אתה שולח לו מסר והודעה.

הוא לא יכול לענות לך אבל מעריך מאד את המסרים והמתנות שלך.

האושר של נשמת יקירך תלוי בך!!!

תרומה לעילוי
נשמת

תרומה לישיבה בכל סכום שתבחרו כפי נדבת ליבכם
.
.
סכום חופשי
  •  
חד פעמי

תרומה סעודת
עניים

הקדשת הארוחות בישיבה לעילוי נשמת יקירכם
ביום השנה או ביום אחר

.
770 ₪
  • *ניתן לחלק לתשלומים
חד פעמי

הקדשת יום לימוד
בישיבה

הקדשת לימוד התורה בישיבה לעילוי נשמת יקירכם
ביום השנה או ביום אחר

תעודת הוקרה תשלח לשותפים.
1,800 ₪
  • *ניתן לחלק לתשלומים
חד פעמי

עמוד בספר
תורה

הקדשת עמוד בספר תורה שנכתב בימים אלו בעיר הקודש צפת
לעילוי נשמת יקירכם
תעודה הוקרה תשלח לשותפים.
1,800 ₪
  • *ניתן לחלק לתשלומים
חד פעמי

תרומה קבועה
לישיבה

קיום מצוות מעשר כספים, תרומה קבועה לישיבה בכל סכום שתבחרו כפי נדבת ליבכם
.
סכום חופשי
  •  
הוראת קבע

הסכם יששכר
וזבולון

תרומה קבועה - השתתפות בהסכם יששכר זבולון ושותפות בזכויות לימוד התורה הקדושה של תלמידי הישיבה
תעודת הוקרה תשלח לשותפים.
1,200 ₪
  •  
הוראת קבע

הנצחה קבועה בישיבה

מעוניינים לרכוש הנצחה משמעותית של יקירכם כמו הנצחת חדר בישיבה, ארון קודש, הכנסת ספר תורה 
צרו עמנו קשר
  •  
הנצחה

תוכן עניינים

"תיקון נפטרים": 

על פי המסורת היהודית פטירת יקיר ליבנו, משפיעה רק על הגוף אבל הנשמה היא נצחית וממשיכה להיות לנצח.

במהלך השנה שלאחר הפטירה דנים את הנשמה על כל המעשים שעברו עליה בעולם.

לבני המשפחה קשר ישיר לנשמה גם לאחר הפטירה ואפשרות לעזור ולסייע לה.

הסיוע לנשמה

מבואר בספרים הקדושים אשר לימוד תורה וקיום מעשים טובים הם הדרך לסייע לנשמה ואפשרות שלנו לשלוח לה מסר ומתנה ובכך לגרום לה אושר, שמחה ונחת רוח.

ראו בהרחבה במאמר הנצחה לנפטר ביהדות.

באופן פרטי יש מגוון פעולות המועילות לנשמת הנפטר באופן מיוחד וזהו תיקון נפטרים הטוב ביותר.

אמירת קדיש

תפילת קדיש יתום היא פעולה גדולה מאד ובכוחה לתקן את נשמת הנפטר.

מובא סיפור נורא בדברי חז"ל:

אדם לאחר פטירתו הגיעה לרבי עקיבא ואמר לו שהוא סובל מאד בעולם העליון

רק דבר אחד יכול לעזור והוא תפילת קדיש שיאמרו כאן בעולם עבורו.

ר' עקיבא חפש את בנו של הנפטר ומצאו, למד אותו את תפילת הקדיש, עד שידע הבן לומר את התפילה בכוחות עצמו.

באותה שעה בא הנפטר לרבי עקיבא והודה לו על החסד שעשה עמו.

לימוד משניות

משנה אותיות נשמה, ללימוד המשניות זכות גדולה ומהווה תיקון נפטרים ודרך לסייע לנשמה באופן מיוחד.

למרות שלכל לימוד תורה יש משמעות, אבל למשנה משמעות מיוחדת בהקשר של עילוי נשמה.

לימוד תורה

הקדשת לימוד תורה עבור נשמת הנפטר אף היא זכות גדולה ובכוחה לפעול תיקון.

צדקה

הצדקה שתורמים לעניים או עבור אחזקת לומדי תורה בכוחה לפעול עילוי נשמה.

הקדשת חפצי קדושה

כל הקדשה של חפצי קדושה ובעיקר ספר תורה לעילוי נשמתו פועלת נחת רוח.

בימים אלה אנו כותבים ספר תורה לאחדות עם ישראל אשר יכנס לבית כנסת חב"ד ומאפשרים לכם להנציח את יקירכם על ידי רכישת עמוד בספר תורה

לפרטים נוספים עברו לעמוד:

הנצחה בספר תורה

האם יש מקור למושג תיקון נפטרים בדברי חז"ל?

חשוב להבהיר המושג "תיקון נפטרים" לא הובא בדברי חז"ל בתלמוד, ולא בשולחן ערוך.

בספרים הקדושים הובא על התפילות, לימוד התורה, וקיום מצוות לעילוי הנשמה.

מי יכול לעשות את הפעולות לעילוי הנשמה?

הדרך לסייע לנשמה ולגרום לה אושר ונחת רוח ובלשון התורנית "עילוי נשמה" היא בעיקר ע"י המשפחה כפי שהארכנו קודם.

בנוסף כל פעולה טובה שנעשית לעילוי נשמת מועילה לנשמה.

ובעיקר אמירת הקדיש בשנה הסמוכה לפטירה על ידי הבן אשר חובה זו הובאה בבית יוסף ונפסקה להלכה בדברי הרמ"א.

הובא בהלכה באם הבן לא יכול להקפיד על אמירת קדיש ניתן למנות שכיר שיקפיד באופן סדיר עבור המשפחה כל השנה.

להרחבה ראו אמירת קדיש בתשלום

תיקון נפטרים שחבר הרב יהודה פתיה זצ"ל

ישנו סדר תיקון שחבר הרב יהודה פתיה זצ"ל

אשר היה צדיק ומקובל גדול וידע לזהות את הפגם בנפטר ולתקן אותו.

דבר זה שייך לצדיקים גדולים ומקובלים ולא לכל אדם.

יש לפעול במשנה זהירות בנושא רגיש של תיקון נפטרים שחבר הרב יהודה פתיה זצ"ל אשר לא הובא במקורות קדומים כדוגמת הזוהר או התלמוד ושולחן ערוך, ולא כל אחד רשאי ומוסמך לעורכו, רק צדיקים גדולים מקובלים.

תיקון נפטרים המתקיים בימינו ע"י ארגונים

כיום ארגונים רבים מפרסמים על האפשרות לבצע דרכם "תיקון נפטרים".

חשוב לציין במרבית המקרים אין מדובר על התיקון המקורי של הרב פתיה זצ"ל כי בימינו קשה למצוא מי שאוחז בדרגא רוחנית של תיקון נשמת נפטר.

אלא הכוונה על לימוד תורה, לימוד משניות, תפילות, אמירת תהילים בציבור, השכבה וכו' ובנוסף התרומה לטובת הישיבה או הבית כנסת שעומד לזכות ולעילוי נשמת הנפטרים ובהחלט זכאי לתואר "תיקון"

מה הנכון לעשות לעילוי נשמת הנפטר?

הנכון לפעול בדרך המסורתית שהובאה במקורות חז"ל כפי הדרכים שמנינו לעיל -אמירת קדיש, לימוד משניות, לימוד תורה, צדקה, שהם ידועים, ויהודים אלפי שנים כבדו את יקיריהם בדרך זו.

תיקון נפטרים