תיקון נפטרים

תיקון נפטרים , אם יקיר לבכם נפטר, לכם המשפחה יש את האפשרות לעזור לנשמה על ידי פעולות כאן בעולם

תיקון נפטרים מה זה?

חשוב לדעת שפטירת יקיר לבנו, משפיעה רק על הגוף אבל הנשמה היא נצחית וממשיכה להיות לנצח, במהלך השנה שלאחר הפטירה דנים את הנשמה על כל המעשים שעברו עליה כאן בעולם, ואז יש באפשרות החיים למשפחה לעזור לנשמה ולהועיל לה וזה המשמעות של תיקון.

מה מומלץ לעשות בכדי לפעול עילוי נשמה?

כפי שמובא במסורת ישנם מגוון פעולות המועילות לנשמת הנפטר ומסוגלות לפעול בו תיקון  –עילוי נשמה ונמנה אותם לפי סדר.

אמירת קדיש לנפטר

תפילת קדיש יתום  היא פעולה גדולה מאד ובכוחה לתקן את נשמת הנפטר

מובא סיפור נורא במקורות, על נשמת נפטר שהגיעה לרבי עקיבא ואמרה לו שהיא סובלת מאד, ויש דבר אחד שיכול לעזור והוא קדיש שיאמרו כאן בעולם עבורה, מיד ר' עקיבא חפש את בנו של הנפטר ומצאו, למד אותו את תפילת הקדיש, עד שידע הבן לומר את התפילה בכוחות עצמו. מיד באותה שעה בא הנפטר לרבי  עקיבא והודה לו מאד על החסד שעשה עמו.

לימוד משניות

לימוד המשניות זו זכות גדולה ופועל תיקון נפטרים להרחבה בנושא היכנסו למאמר לימוד המשניות

לימוד תורה

הקדשת לימוד תורה עבור נשמת הנפטר אף היא זכות גדולה ובכוחה לפעול תיקון.

 צדקה

הצדקה שתורמים לעניים או עבור אחזקת  לומדי תורה בכוחה לפעול עילוי נשמה.

מי יכול לעשות תיקון נפטרים

ראשית חשוב לזכור שהתיקון המועיל ביותר הוא הנעשה בידי המשפחה על ידי הדרכים שמנינו קודם, ובנוסף כל פעולה טובה שנעשית לעילוי נשמת מועילה לנשמה.

ובעיקר אמירת הקדיש בשנה שלאחר הפטירה על ידי הבן אשר חובה זו הובאה בבית יוסף ונפסקה להלכה בדברי הרמ"א.

הובא במקורות שבאם הבן לא יכול לומר קדיש ניתן למנות שכיר  בתשלום  שיקפיד על אמירת הקדיש יום יום בתפילות , במצב כזה השכיר אמור להתחייב להזכיר כל יום שהקדיש או לימוד המשניות יהיה לעילוי נשמת הבן משפחה שנפטר.

תיקון נפטרים שחבר הרב יהודה פתיה זצ"ל

ישנו סדר תיקון שחבר הרב יהודה פתיה זצ"ל

הוא היה צדיק ומקובל גדול וידע איך לזהות את הפגם בנפטר ולתקן אותו, כמובן דבר זה שייך לצדיקים גדולים ומקובלים ולא לכל אחד
בימינו קשה לומר על מישהו שנמצא בדרגא הזו ולכן יש לפעול במשנה זהירות בנושא רגיש מעין תיקון נפטרים, ואם יש מי שאומר שיודע לפעול את התיקון של הרב יהודה פתייה זצ"ל ממש חשוב לבדוק ולראות שאכן מדובר בפעולה אמיתית

חשוב לדעת שבמסורת ובמקורות ההלכה הבית יוסף הרמ"א והפוסקים הדגישו את החשיבות של אמירת קדיש ,ולימוד המשניות, ומה שחבר הרב יהודה פתיה זצ"ל לא הובא במקורות קדומים כדוגמת הזוהר או הגמרא ושולחן ערוך.

מה מומלץ?

כששואלים אותנו אנו ממליצים ללכת בדרך המסורתית שהובאה במקורות, כפי הדרכים שמנינו במאמר -אמירת קדיש, לימוד משניות, לימוד תורה, צדקה, שהם ידועים, ויהודים אלפי שנים כבדו את יקיריהם בדרך זו.

להרחבה בנושא עילוי נשמה תוכלו לקרוא גם את המאמר הבא