אבלות בחנוכה

אבלות בחנוכה | האם מותר לעלות לבית העלמין בחנוכה?

 האם מותר לעלות לבית העלמין בחנוכה?

בעיקרון יש חילוק מנהגים יש שמתירים לעלות לבית העלמין בחנוכה וסוברים שאין איסור בדבר ואחרים נוהגים להימנע.

חשוב לזכור שבכל מקרה – יש להיזהר שלא להגיע לידי בכי , הלכה שבימי החנוכה נמנעים מבכי ומדברים מצערים ולכן אם יודעים שלא יצליחו לעמוד בכך אז עדיף לא לעלות לבית העלמין

אבלות בחנוכה

בעיקרון יש אבלות בחנוכה ויש לשמור על ההלכות בהתאם לתקופה.

האבל מדליק נרות בביתו כרגיל וגם מברך שהחינו אבל בבית כנסת יש לאבל להימנע מלהדליק את הנרות.

להיות שליח ציבור 

יש חילוקי מנהגים בנידון ישנם אבלים שנמנעים מלהיות שליח ציבור בחנוכה ואחרים כן מתפללים רק שמגיעים להלל נותנים לאחר שיחליף 

הליכה לסעודות בימי החנוכה-חוץ לביתו

חשוב לזכור שבמשך שנת אבלות על הורים כל השנה ללא קשר לחנוכה 

אשכנזים ההולכים בשיטת הרמ"א- נמנעים מללכת לסעודות חוץ לביתו גם לסעודות של מצווה שאין בהם שמחה.

והספרדים– לא מחמירים בדבר כל השנה וכמובן שיהיה מותר גם בימי חנוכה להשתתף בסעודות שאין בהם שמחה.

בימי החנוכה לשיטת האשכנזים ישנם שהיקלו אבל הדעה הרווחת לאסור

אבלות בחנוכה