אבלות בחנוכה

אבלות בחנוכה | האם מותר לעלות לבית העלמין בחנוכה?

אבלות בחנוכה פרטי הדינים וההלכות, באתר קדיש לנשמה מידע הלכתי מקיף בנושא הלכות אמירת הקדיש, ומנהגי אבלות מעת הפטירה עד סיום השנה.

מחפשים להנציח את יקירכם בדרך היהדות ולתת להם מתנה?

 >>> היכנסו למידע נוסף

נמצאים בשנת אבל?

מתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

התפילות ואמירת הקדיש מתקיימות בבית כנסת בקרית חב"ד בעיה"ק צפת

האם מותר לעלות לבית העלמין בחנוכה?

יש חילוקי מנהגים יש שמתירים לעלות לבית העלמין בחנוכה וסוברים שאין איסור בדבר ויש נוהגים להימנע.

בכל מקרה – יש להיזהר שלא להגיע לידי בכי.

בימי החנוכה נמנעים מבכי ומדברים מצערים, לכן אם יודעים שלא יצליחו לעמוד בכך, עדיף לא לעלות לבית העלמין.

אבלות בחנוכה

אבלות נוהגת בחנוכה ויש לשמור על ההלכות בהתאם לתקופה בה אוחזים שבעה, שלושים, י"ב חודש.

האבל מדליק נרות בביתו כרגיל וגם מברך שהחיינו.

בבית כנסת האבל צריך להימנע מלהדליק את הנרות.

להיות שליח ציבור בחנוכה

יש חילוקי מנהגים בנידון, ישנם אבלים שנמנעים מלהיות שליח ציבור בחנוכה ואחרים כן מתפללים רק שמגיעים להלל נותנים לאדם אחר שיחליף.

השתתפות במסיבות חנוכה

לפני שנדון על השתתפות במסיבות וסעודות בחנוכה, קודם ראוי ללמוד את ההלכות בשאר השנה ראו בהרחבה בעמוד איסורים בשנת אבל.

הקדמה: כל מקום שכתוב מותר כמובן הכוונה ללא מוזיקה, שירה, ריקודים וכדומה, כי במצבים הנ"ל בכל מקרה יהיה אסור להשתתף במסיבה.

  • עריכת מפגש וסעודה משפחתית בבית האיש או האישה האבלים, מותר.
  • השתתפות במסיבה וסעודה בחנוכה חוץ לביתו יש מחלוקת הפוסקים יש שהתירו ויש שאסרו (ראו בספר פני ברוך סימן כ' סעיף כ"ט).
  • מותר לערוך מפגש משפחתי של המשפחה המצומצמת בחנוכה, וגם כל השנה, וזה לא נכלל באיסורים של שנת האבלות.
אבלות בחנוכה