קריעה על המת

קריעה על המת - דיני הקריעה רבים הם ומכילים סימן ארוך ומפורט בשו"ע קראו את העמוד בכדי ללמוד את עיקרי הדינים

קריעה על המת – מכילה פרטים והלכות רבות בשו"ע דינים אלה מבוארים בסימן ש"מ זהו הסימן הארוך ביותר בנושא, השתדלנו לסכם את עיקרי הדינים.

נשמח לעזור ולסייע בכל שאלה פרטנית

נמצאים בשנת אבל?
ומתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

קריעה על המת

מצווה לקרוע את הבגד בהקשר של פטירת בן משפחה שנפטר

  • על שבעה קרובים צריך לקרוע והם:
  • אבא
  • אמא
  • אחות
  • אח
  • הבת
  • הבן
  • בעל/אשה

הקריעה מתבצעת מעומד ולא מיושב

תחילת זמן הקריעה:

כתב השו"ע – בשעת יציאת נשמה

סוף זמנה:

 כתב הרמ"א בעת שיסתם פני המת בקבר

למעשה:

אשכנזים: נהגו לקרוע קודם הקבורה

הספרדים: לאחר הקבורה קודם סעודת הבראה

המנהג שאדם אחר מתחיל לקרוע ואז האבל ממשיך את הקירעה בעצמו

יש לקרוע בבגד לפניו דווקא ולא לאחוריו ולא בצדדים, ולא בתחית הבגד

על אביו ואמו: אורך הקריעה עד שיגלה את לבו

על שאר הקרובים קורע טפח

על אביו ואמו: קורע כל בגדיו חוץ מחריגים בסעיף הבא

על שאר קרובים קורע רק בגד עליו

השו"ע כתב לקרוע

הרמ"א כתב לא לקרוע

כיום המנהג הרווח גם לשיטת עדות המזרח שלא קורעים וכן שיטת הרב עובדיה יוסף והובא בילקוט יוסף

חל

מנהג אשכנזים:

קורעים גם החליפה

מנהג הספרדים:

לא קורעים לא חליפה / ז'קט ולא סוודר

בעיקרון במשך כל השבה צריך להישאר עם הבגד הקרוע

אם קרה והחליף בגד יש לקרוע גם את הבגד החדש.

 

נפסק בשו"ע לבצע קריעה גם לילד קטן בכדי שיבכו הרואים וירבו בכבוד המת

יש חילוקי מנהגים בנידון

בעיקרון אישה שקורעת חשוב שלא יהיה הדבר בפני גברים

ולאחר הקריעה יש להדק את הקרע עם סיכת ביטחון וכדומה 

על אביו ואמו: יכול להשלים את הקירעה עד סוף י"ב חודש

על שאר קרובים ניתן להשלים קריעה על המת עד 30 יום

קריעה על המת