מנהגי אבלות

מנהגי אבלות בעדה המרוקאית - ספרדים, מנהגי אבלות אשכנזים על אבא אמא ושאר קרובי משפחה

מנהגי אבלות – באתר קדיש לנשמה תלמדו את המנהגים במהלך התקופה שלאחר הפטירה.

סיכמנו את ההלכות בשפה ברורה, לפי כל הדעות בעם ישראל. 

מנהגי אבלות בעדה המרוקאית ושיטות הספרדים ו- מנהגי אבלות אשכנזים.

יש לכם שאלה פרטנית נשמח לסייע מוזמנים לשלוח וואצאפ

התכנים נכתבו ע"י הרב יוסף בעל הסמכה לרבנות, קראו עוד אודותינו.

נמצאים בשנת אבל?
מתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

מנהגי אבלות נוהגים לאחר פטירת:

 • אבא
 • אמא
 • אח
 • אחות
 • בן 
 • בת
 • בן/בת זוג

מנהגי אבלות

יהודים במשך אלפי שנים שומרים את מנהגי אבלות באדיקות רבה.

מנהגי אבלות בכללותם גורמים לצער ותקופה של אי נוחות.

המטרה להיות מרוכזים באבל ובאובדן, בכדי להתעורר בתשובה.

קדיש יתום

תפילת קדיש נאמרת על ידי האבל בפעם הראשונה על הקבר, ואחר כך 3 פעמים ביום במשך:

לאשכנזים: 11 חודשים

לספרדים: שנים עשר חודש פחות שבוע

אמירת הקדיש הינה בנוכחות מניין – 10 יהודים.

אם אין באפשרותכם לומר קדיש בעצמכם, ניתן למנות שכיר שיאמר עבורכם את הקדיש.

>> היכנסו לעמוד – אמירת קדיש בתשלום

מנהגי אבלות – השלבים

במדריך המצורף נביא את עיקרי הדינים של כל שלב משלבי אבלות.
 

אנינות – כל זמן שלא נקבר המת

מעת הפטירה, כל זמן שלא קברו את המת יש דין אנינות.

כלומר אבלות-שבעה לא התחילה, אבל יש הגבלות מסוג אחר להרחבה ראו הלכות אונן

מנהגי שבעה – לאחר הקבורה

יושבים שבעה ימים מיום הקבורה, לקטנו כאן את עיקרי מנהגי השבעה, בנוסף ישנו מאמר מפורט המתמקד בהלכות שבעה

 

האבל לא אוכל סעודה ראשונה משלו אלא מצווה על השכנים הקרובים והידידים שידאגו לו לארוחה, מובא בהלכה לאכול מאכלים עגולים כמו ביצה או עדשים

 

נמנעים מלעבוד בלשון ההלכה איסור עשיית מלאכה

סימן ש"פ בשולחן ערוך האריך בדינים אלו בהרחבה.

להמינע מהפעולות הבאות:
 1. לא להתקלח במים חמים בכלל, או במים קרים באופן של כל הגוף יחד. ראו מאמר שכתבנו בנושא על מצבים חריגים ואיך לנהוג למעשה.
 2. לא לכבס
 3. איסור סיכה של שמנים וכדומה
 4. לא מסתפרים ולא מתגלחים ולא מקצצים ציפורנים.
 5. לא נועלים נעלי עור
 6. לא מקיימים יחסי אישות
 7. יושבים על הרצה או על כסא נמוך

לא שואלים בשלום האבל והאבל לא שואל בשלום אחרים.

במצב רגיל לא יוצאים מהבית בכל השבעה ימים

כל השבעה ימים נשארים עם הבגד הקרוע, חוץ משבת שמחליפים לבגדי שבת ולאחר השבת מחזירים את הבגד הקרוע חזרה

לא לומדים תורה במהלך השבעה מפני שלימוד תורה משמח

מדליקים נר נשמה בכל השבעה ימים להרחבה ראו מאמר בעניין הדלקת נר נשמה.

השבת עולה למניין שבעת ימי אבלות,ואינה מפסקת.

אבל אין אבלות בפומבי בשבת

אבל דברים שבצנעה נוהג גם בשבת

כמו לדוגמא ההלכה להימנע מקיום יחסי אישות, להימנע מרחיצה ולהימנע מלימוד תורה.

לאחר ששלמו ימי השבעה נוהגים לעלות לקבר

אין צורך לחכות שיגמר היום השביעי אלא מקצת היום ככולו

תוכלו ללמוד את המאמר עליה לקבר

כמו כן לעבור לעמוד תפילה לעילוי נשמה וללמוד על התפילות שנוהגים לומר בבית העלמין

מנהגי אבלות בשלושים

במשך זמן של 30 יום מעת הקבורה, בימים אלו עדין יש הגבלות של אבלות, אבל פחותות מהשבעה

סיכמנו את עיקרי הדינים

להרחבה עברו לעמוד לדיני שלושים 

להימנע מענייני שמחה כמו לדוגמא לא שומעים מוזיקה ולא משתתפים במסיבות וסעודות מריעות = (הגדרה כלפי הלכות אבלות שמשמעותה סעודות שנערכים בין חברים ועניינם שמחה שהיום ראובן מזמין את שמעון ומחר שמעון מזמין את ראובן לסעודה חגיגית יחד)

 

לא מסתפרים כל 30 יום, ובפטירה על אביו או אמו ישנו תנאי נוסף שגם יגערו בו חבריו.

 

לאשכנזים: נמנעים מלהתקלח במים חמים

לספרדים: מותר להתקלח גם במים חמים מיד שנגמר השבעה

 

לא מקצצים צפורנים

נמנעים מלשאול את האבל מה שלומך? וכדומה וכן לא מוסרים לו מתנות

באפשרותכם לעבור למאמר דיני שלושים בכדי ללמוד יותר בהרחבה בנושא

קיצור דיני אבלות בי"ב חודש

אבלות י"ב חודש נוהגת רק על אבא או אמא ולא על שאר קרובים.

המנהג העיקרי של י"ב חודש הוא להימנע מענייני שמחה כמו מוזיקה והשתתפות באיורעים ומסיבות תוכלו להרחיב בנושא במאמר על שנת אבלות

המטרה של מנהגי אבלות

מובא בהלכה שמטרת דיני אבלות היא בכדי שנעשה פסק זמן, כדי לחשוב איך להיות אנשים יותר טובים לעתיד.

בזמן האבל מידת הדין מתוחה כנגד המשפחה, וזה הזמן להרבות בזכויות, ללמוד תורה ולקיים מצוות ולקבל החלטות טובות שעד היום לא הקפדנו כל כך.

כתב רבי יוסף קארו בשו"ע ע"פ הנאמר בתלמוד:

"כל שלושה ימים יראה כאילו חרב מונחת לו בין כתיפיו

3-7 ימים – כאילו חרב זקופה כנגדו בקרן זווית.

7-30 ימים – כאילו החרב עוברת לפניו בשוק"

האבלות ע"פ פנימיות התורה

ע"פ הקבלה, ע"י שהאבלים סובלים בצער בכך ששומרים על מנהגי אבלות ודיני אבלות הם מיקלים צער הדין והמשפט שיש על נשמת הנפטר, כלומר דיני אבלות, הלכות אבלות הם לא רק איזה שהוא משהו סימלי רגשי, אלא משפיע באופן ישיר על נשמת יקירנו שהלכו לעולמם.

מנהגי אבלות בעדה המרוקאית השונים מ- מנהגי אבלות אשכנזים

ישנם הבדלים בין מנהגי אבלות ספרדים לאשכנזים בחלק מפרטי הדינים

בהמשך המאמר נביא דוגמאות שמיוחדות ל- מנהגי אבלות בעדה המרוקאית ומנהגי אבלות ספרדים בשונה מאשכנזים.

נסקור חלק מההלכות בהם מצינו הבדלים בין אשכנזים לספרדים:

זמן קריעה

לאשכנזים: קודם קבורה

לספרדים: לאחר קבורה

אכילת בשר ויין

ע"פ ההלכה אין שום בעיה לאכול בשר ולשתות יין בימי שבעה.

ישנו מנהג שחלק מעדות המזרח ובעדה המרוקאית נהגו בו להימנע מאכילת בשר ושתית יין כל השבעה.

אמנם אין למנהג מקור בשו"ע אבל יש לו מקורות קדומים אחרים.

אכילה בבית האבל בשבעה

יש הבדל מנהגים בעם ישראל:

מנהגי אבלות בעדה המרוקאית וכן ההולכים כפי מנהגי אבלות ספרדים: המנהג שמגישים כיבוד בבית האבל, ומרבים בברכות לעילוי נשמת.

מנהג אשכנזים: 

נמנעים מלאכול בבית האבל משום שסבורים שישנה רוח רעה ששורה במקום.

נוסח קדיש יתום

יש הבדל בנוסח הקדיש עברו לעמוד קדיש יתום

סעודה בסיום שבעה | שלושים | י"ב חודש

הספרדים נהגו לעשות סעודה בליל סיום שבעה, שלושים, 11 חודש.

מה שפחות מצינו בקרב קהילות אשכנזים

בעניין גערה

כפי שכתבנו חלק מ- מנהגי אבלות על אבא או אמא בניגוד לשאר קרובים להימנע מתספורת  30+ יגערו בו חבריו

מה הדין אם לא גערו בו?

מצינו חילוקי דעות בין אשכנזים לספרדים במצב ולא גערו בו ועברו 30 ימים

אשכנזים: יש צורך להמתין 3 חודשים

מנהג הספרדים: אין צורך להמתין 3 חודשים כמו אשכנזים, כמה כן לחכות?

השו"ע לא הביע דעתו, יש פוסקים ספרדים הסבורים לחכות עוד מספר ימים, ואחרים כתבו לחכות עוד חודש נוסף.

בעניין מקלחת במים חמים אחרי שבעה

אשכנזים: המנהג להימנע ממקלחת במים חמים כל שלושים

ספרדים: לאחר שבעה מתקלחים במים חמים ללא שום פקפוק

כמה זמן אומרים קדיש?

אשכנזים: 11 חודשים

ספרדים: שנה פחות שבוע

שמזכירים את שם הנפטר האם יחד עם אביו או יחד עם אמו?

אשכנזים: יחד עם שם אבא

ספרדים: יחד עם שם אמא

 

מנהגי אבלות בעדה המרוקאית

הכנסת ספר תורה לעילוי נשמת

נהגו בתפוצות ישראל להכניס ספר תורה לעילוי נשמת הנפטר.

אנו מפעילים את 'המרכז לספרי תורה מהודרים' מכון שמשווק ספרי תורה בארץ ולעולם

מוזמנים להיכנס לאתר ולהתרשם 

sefer-torah.org.il