מנהגי אבלות בעדה המרוקאית

מנהגי אבלות בעדה המרוקאית | מנהגי אבלות ספרדים

במאמר הבא תלמדו על מנהגי אבלות בעדה המרוקאית | מנהגי אבלות ספרדים

נמצאים בשנת אבל?
מתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

מנהגי אבלות בעדה המרוקאית

אבלות כוללת ארבעה שלבים ראו ערך מורחב מנהגי אבלות:

חשוב לדעת! במאמר הבא אודות מנהגי אבלות בעדה המרוקאית נצטט את ההלכות הנהוגות בעם ישראל כפי המבואר בדברי מרן הבית יוסף בשו"ע ושיטות הפוסקים.

הבדלים

ישנם הבדלים בין מנהגי אבלות ספרדים לאשכנזים בחלק מפרטי הדינים

אבל העיקרון של שלבי האבלות זהה לפי כל השיטות בעם ישראל

להלן בהמשך המאמר נביא דוגמא להלכות שמיוחדות לעדה המרוקאית ו מנהגי אבלות ספרדים בשונה מאשכנזים.

קודם נתחיל מהכללים המשותפים:

  1. אנינות-קודם קבורה 
  2. שבעה
  3. שלושים
  4. שנה – 12 חודשים

קודם קבורה

ראו ערך מורחב הלכות אונן ,טרם התחילה האבלות, בזמן זה האבל פטור מכל מצוות האמורות בתורה ומוטל עליו להתעסק בצרכי קבורה. כמו כן בזמן זה לא אוכלים בשר ולא שותים יין.

לאחר קבורה

ראו ערך מורחב הלכות שבעה מתחיל אבלות וישנם הלכות שמטרתם לגרום לצער הגוף כל השבעה ימים.

מההלכות הבולטות של השבעה 

1. לשבת על הרצפה

2. לא שואלים בשלום האבל

3. לא רוחצים

4. לא נועלים נעלי עור

5.לא לומדים תורה

6.נמנעים מיחסי אישות

ועוד הלכות רבות ראו בהרחבה בהלכות שבעה.

אכילת בשר ויין

ע"פ ההלכה אין שום בעיה לאכול בשר ולשתות יין בימי שבעה.

ישנו מנהג שחלק מעדות המזרח ובעדה המרוקאית נהגו בו להימנע מאכילת בשר ושתית יין כל השבעה.

אמנם אין למנהג מקור בשו"ע אבל יש לו מקורות קדומים אחרים.

שלושים

כל ימי השלושים לא מקצצים צפורנים ולא מסתפרים או ערך מורחב הלכות שלושים

י"ב חודש

כל י"ב חודשים האבל על אביו ואמו לא נכנס לבית המשתה וצריך לשמור על דיני והלכות אבלות להרחבה ראו ערך איסורים בשנת אבל

מנהגי אבלות ספרדים | מנהגי אבלות מרוקאים

ההבדלים בין אשכנזים לספרדים מתבטאים בכמה עניינים:

אכילה בבית האבל בשבעה

ע"פ מנהגי אבלות ספרדים מגישים כיבוד בבית האבל בניגוד לאשכנזים שנמנעים מלאכול בבית האבל משום רוח רעה ששורה במקום.

סעודה בסיום שבעה | שלושים | י"ב חודש

הספרדים נהגו לעשות סעודה מה שפחות מצינו בקרב קהילות אשכנזים

ישנם עוד שינויים והבדלי הלכות רבים בין אשכנזים לספרדים וביארנו כל הלכה במקומה.

הכנסת ספר תורה לעילוי נשמת

נהגו בתפוצות ישראל להכניס ספר תורה לעילוי נשמת הנפטר.

אנו מפעילים את 'המרכז לספרי תורה מהודרים' מכון שמשווק ספרי תורה בארץ ולעולם

מוזמנים להיכנס לאתר ולהתרשם 

sefer-torah.org.il

מנהגי אבלות בעדה המרוקאית