מתי אומרים קדיש

מתי אומרים קדיש | מי אומר קדיש

מתי אומרים קדיש | מי אומר קדיש?

במאמר הבא תלמדו על מהלך תפילת הקדיש מי אומר ומתי?

נמצאים בשנת אבל?
ומתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

מתי אומרים קדיש

מתי אומרים קדיש

תפילת קדיש יתוםלעילוי נשמת הנפטר נאמרת בתפילות במהלך השנה שלאחר הפטירה.

ובנוסף מדי שנה בהגיע יום השנה-יארצייט לפי הלוח העברי.

אמירת קדיש בתפילות

הקדיש נאמר 3 פעמים ביום בתפילות שחרית מנחה וערבית.

בנוסף יש הנוהגים לעשות שיעור תורה ובסיומו לומר קדיש דרבנן.

מנהג חב"ד בסיום כל תפילה להוסיף לימוד משניות, בסופו אומרים קדיש נוסף דרבנן.

מי אומר קדיש?

נכון שהבן יאמר קדיש עבור אביו או אמו.

מובא בהלכה שגם נכד יכול לומר על סבא/ סבתא קדיש.

הסיבה לכך משום שבני בנים הרי הם כבנים. וכן חתן יכול לומר קדיש עבור חמיו או חמותו.

אמירת קדיש על ידי שאר קרובים

אם אין בנים לנפטר, מן הראוי שאחד מהקרובים במשפחה יקח על עצמו את התפקיד לומר קדיש.
אם יש בן שכבר אומר ומקפיד מדי יום, אזי אחי הנפטר, ואבא של הנפטר מחויבים לומר קדיש חודש אחד בלבד.

מי אומר קדיש במצב ואין אפשרות בידי המשפחה להקפיד כל יום?

במצב ואין באפשרות המשפחה לומר את הקדיש בהתמדה מדי יום, מובא בהלכה שיש אפשרות למנות שליח שיאמר בשליחות המשפחה קדיש בתשלום.

בסיום 11 חודשים

אשכנזים עוצרים מאמירת הקדיש.

הספרדים עושים הפסקה שבוע ושוב חוזרים לומר עד יום השנה קדיש.

עד מתי אומרים קדיש בשנה מעוברת

גם בשנה מעוברת אומרים קדיש במשך 11 חודשים בלבד.

כלומר סיום אמירת הקדיש יחול חודשיים לפני יום השנה.

אמירת קדיש בבית העלמין

בסיום ימי השבעה, שלושים. וגם ביום השנה עולים לבית העלמין ושם אומרים קדיש על הקבר.

מידע נוסף חשוב על הקדיש

למה אומרים קדיש? , איך אומרים קדיש?

ודין אמירת קדיש ללא מנין / קדיש יחיד

מי אומר קדיש