האם מותר להתקלח בשבעה

האם מותר להתקלח בשבעה ומה הדין להתקלח לכבוד שבת?

 יש לכם שאלות נוספות? תוכלו בשמחה לשלוח לנו שאלות בוואצאפ ונשתדל לענות בהקדם!

נמצאים בשנת אבל?
ומתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

האם מותר להתקלח בשבעה

לפני שנענה על השאלה חשוב להדגיש שבהלכה לא תמיד התשובה היא כן או לא, לעיתים יש שיטות שונות בהלכה, וגם לעיתים יש מצבים חריגים, שההלכה הרגילה לא תחול לגביהם ולעיניינו:

ע"פ ההלכה הפשוטה

בשבעה

לרחוץ במים חמים: אסור

לרחוץ במים קרים: תלוי: כל גופו: אסור ידיו פניו ורגליו: מותר

מצבים חריגים

אדם שהתלכלך

(השולחן ערוך נתן דוגמא בטיט או צואה) הדין שמותר לרחוץ כדרכו

הפירוש כדרכו לפי חלק מהפוסקים זה אפילו במים חמים כיון שהרחיצה היא לא לשם הנאה ותענוג אלא לשם העברת הלכלוך.

'איסטניס'

בלשון ההלכה הכוונה לאדם מפונק שאם לא יתקלח יהיה לו צער רב יותר מהנורמה.

ובלשון השולחן ערוך "אם לא ירחץ יצטער הרבה ויבוא לידי מיחוש". יהיה מותר.

מסופר במשנה על רבן גמליאל שרחץ בזמן אבלות, שאלוהו התלמידים היאך אתה רוחץ בשעה שלמדת אותנו שאסור?

ענה להם איני כשאר בני אדם אלא איסטניס אני.

יולדת

יולדת תוך 30 יום מהלידה מותר לה לרחוץ

האם בימינו בימות הקיץ החמים מותר לאדם שמזיע להתקלח?

השאלה מורכבת שהרי כפי שכתבנו קודם הלכה פשוטה לאסור באופן גורף ומצד שני ראינו שאדם איסטניס או אדם שפשוט התלכלך יהיה מותר לו כל רחיצה שהיא לשם נקיות ולא לשם תענוג.

להלכה יש רבנים המורים להיתר ואחרים יעדיפו להחמיר בכך.

אבל בכל אופן ראוי לזכור שאם האדם מלולכך, ברור שיהיה מותר לרחוץ ע"פ דברי השו"ע לעיל.

האם מותר להתקלח בשבעה לכבוד שבת

שיטת הילקוט יוסף:

מותר לרחוץ באופן של פניו ידיו ורגליו במים קרים אבל בשום אופן לא כדרכו ולא במים חמים.

שיטת צרור החיים:

בערב שבת כשעה לפני השקיעה מותר לרחוץ פניו ידיו ורגלו אפילו במים חמים.

האם מותר לקנות בגדים בשנת אבל