אבלים

אבלים ? לפניכם מדריך לדינים ומנהגים בבית האבל

במדריך שלפניכם תלמדו על המנהגים בבית האבל.

אם התכוונתם ללמוד על הלכות אבלות באופן כללי ראו מנהגי אבלות, או עברו לעמוד הלכות שבעה, המפרט את מנהגי השבעה בהרחבה.

נמצאים בשנת אבל?
ומתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

תוכן עניינים

הדלקת נר

נוהגים להדליק נר לעילוי נשמת הנפטר/ת ועדיף שההדלקה תיהיה בבית שבו נפטר, ואם לא מסתדר אזי מדליקים בבית אבלים. להרבחבה ראו הדלקת נר נשמה

כיסוי מראה

מנהג לכסות את המראות ויש נוהגים לכסות גם תמונות אנשים.

אכילה של אורחים בבית אבלים

חלק מאשכנזים נהגו להימנע מלאכול בבית האבל משום רוח רעה, ואלו ספרדים להיפך מביאים כיבוד כדי להרבות בברכות לעילוי נשמת הנפטר.

תפילות

מצווה גדולה להתפלל בבית של הנפטר שחרית מנחה וערבית במניין ויש בזה נחת רוח גדולה לנשמה, ויש להשתדל לעזור לאבלים ולהשלים להם מניין בעת הצורך.
המנהג שהאבל על אביו או אמו ניגש להיות שליח ציבור לפני העמוד (הכוונה ניגש להיות החזן)

חלקים בתפילה שלא אומרים בבית האבל כל שבעה

  • תחנון
  • "א-ל ארך אפיים"
  • "למנצח"
  • ברכת כוהנים -לפי חלק מהמנהגים, (האבלים לכל הדעות  לא אומרים ברכת כהנים)
  • הלל – אם יצא ראש חודש יש לאנשים/לאבל לצאת החוצה ולומר הלל ללא נוכחותו.

קריאה בתורה

טוב להביא ספר תורה לבית האבל והמנהג להקפיד לקרוא בו שלושה פעמים, לפחות.
האבל אינו עולה לתורה.

לימוד משניות

נוהגים ללמוד משניות בימי השבעה בבית האבל לעילוי הנשמה.

ביקור אורחים לנחם

בכל השבעה ימים נוהגים שמבקרים את האבלים ומנחמים אותם תוכלו להרחיב בעניין בעמוד ניחום אבלים

אמירת שלום

יש נוהגים להימנע מאמירת שלום אחד לשני בבית האבל, וודאי שאת האבלים אין לשאול בשלומם.
 
אבלים