האם מותר להיכנס לבית העלמין במחזור

האם מותר להיכנס לבית העלמין בזמן שהאישה נידה?
לפניכם מידע הלכתי בנושא

האם מותר להיכנס לבית העלמין במחזור בזמן שהאישה נידה? מצינו בנושא מנהגים שונים ובמאמר בעמוד נענה על השאלה בהרחבה.

לתשומת לבכם באתר גם מידע הלכתי מקיף בנושאי אמירת הקדיש ומנהגי אבלות.

תזכורת לקראת תאריך עברי

באפשרותכם להנציח את יקירכם ולתת את המתנה הראויה להם 

>>> היכנסו למידע נוסף

קראו אודות שירות אמירת קדיש בתשלום

נמצאים בשנת אבל?

מתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

התפילות ואמירת הקדיש מתקיימות בבית כנסת בקרית חב"ד בעיה"ק צפת

האם מותר להיכנס לבית העלמין במחזור?

ראשית יש לחלק בין:

סתם הגעה לקבר: שהמנהג הרווח שאישה לא נכנסת לבית העלמין בזמן שהיא נידה.

כניסה לבית העלמין ביום האזכרה: בימי אזכרה שכל המשפחה יחד עולים לקבר, מותר לאישה לעלות יחד עם כל המשפחה.

ימי אזכרה הם לדוגמא סיום השבעה, סיום השלושים, ויום השנה.

ראו ערך מורחב עליה לקבר

פרטי איסור העליה לבית העלמין בזמן הנידה

מצינו שני שיטות בפוסקי ההלכה.

  1. האיסור הוא בימי הנידה בלבד שהאישה רואה דם, אבל בשבעת ימים נקיים מותר לעלות לבית העלמין אע"פ שהאישה עדין לא טבלה.
  2. האיסור נמשך גם לאחר מכן ורק לאחר שהאישה טבלה במקווה מותר לה לעלות לבית העלמין.

מקור האיסור

איסור העליה של נשים בזמן הנידה לא נזכר בשולחן ערוך במפורש אלא הובא בפתחי תשובה (סימן קצ"ה ס"ק י"ט) וכן הובא במשנה ברורה סימן פ"ח ס"ק ז' בשם החיי אדם.

למה אסור לאישה נידה להיכנס לבית קברות?

כפי שכתבנו הדבר לא נזכר במפורש בהלכה, והאיסור הוא רוחני על פי קבלה, מכיוון שבבית העלמין שורר טומאה, יש סכנה לאישה בשליטת החיצונים (הקליפות) הכוונה לכוחות טומאה רוחניים..

הגעת אישה נידה לקבר ביום אזכרה

כפי שכתבנו לעיל מותר לאישה בזמן מחזור להשתתף יחד עם כל המשפחה בעליה לקבר ביום האזכרה השנתי, מכיוון שההימנעות תגרום לצער רב לה ולמשפחה.

האם מותר להיכנס לבית העלמין במחזור