האם מותר לאישה בהריון להיכנס לבית העלמין

האם מותר לאישה בהריון להיכנס לבית העלמין?
לפניכם מידע הלכתי בנושא

האם מותר לאישה בהריון להיכנס לבית העלמין ? מצינו בנושא מנהגים שונים ובמאמר נענה על השאלה בהרחבה.

לתשומת לבכם באתר גם מידע הלכתי מקיף בנושאי אמירת הקדיש ומנהגי אבלות.

תזכורת לקראת תאריך עברי

באפשרותכם להנציח את יקירכם ולתת את המתנה הראויה להם 

>>> היכנסו למידע נוסף

קראו אודות שירות אמירת קדיש בתשלום

נמצאים בשנת אבל?

מתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

התפילות ואמירת הקדיש מתקיימות בבית כנסת בקרית חב"ד בעיה"ק צפת

האם מותר לאישה בהריון להיכנס לבית העלמין?

יש לחלק כדברים הבאים:

סתם להגיע לקבר: מנהג הנשים להימנע ולא לבקר בבית הקברות בזמן הריון הסיבה לכך רוחנית, משום שבבית העלמין שורה טומאה ורוח רעה ואישה בזמן בהריון צריכה להישמר ביותר.

חשוב להדגיש אין מקור הלכתי בשולחן ערוך לאיסור כניסת אישה בהריון לבית עלמין.

אלא זהו מנהג רוחני שהובא בספרים הקדושים וכפי שיבואר לקמן.

כניסה לבית הקברות לצורך: בימי אזכרה מותר לאישה לעלות יחד עם משפחתה כדי שלא יגרם עוגמת נפש.

הימים שעולים בהם לקבר הם סיום ימי השבעההשלושים, ויום היארצייט.

קראו גם בהרחבה אודות הלכות עליה לקבר, וכניסת אישה נידה לבית העלמין.

מקור המנהג

כפי שכתבנו אין מקור בשולחן ערוך אלא זהו מנהג מסיבות רוחניות שהובא בספרים:

בספר שבט מוסר כתב במילים האלו:

"שתיהיה אישה נזהרת בימי עיבורה שלא תיכנס למקומות של טומאה ובמקומות שיש רוח רעה לפי שהוולד נוצר לפי ראות עינה" 

ונצטט גם כן את לשון שו"ת מנחת יצחק:

"לא ידעתי מקורו { הכוונה מקור המנהג שאישה בהריון לא נכנסת לבית העלמין}

אבל ידוע שיש לקבל ואין לדחות שום מנהג שיש ביד הנשים"

ובהמשך כותב שתי סיבות נוספות:

1. בשם המגן אברהם סימן שמ"ג סק"ב {לא נצטט את הסיבה כעת במסגרת המאמר}

2. חוששים שמא האישה תתעלף מחמת הצער והבכי בבית הקברות לכן הנהיגו שאישה בהריון לא תיכנס לבית הקברות.

הגעת אישה בהריון לקבר ביום אזכרה

כפי שכתבנו לעיל מותר לאישה בזמן הריון להשתתף יחד עם כל המשפחה בעליה לבית העלמין ביום האזכרה השנתי, מכיוון שההימנעות תגרום לצער רב לה ולמשפחה.

האם מותר לאישה בהריון להיכנס לבית העלמין