חתונה בשנת אבל

חתונה בשנת אבל | והאם מותר ללכת לחתונה בשנת אבל? - סיכום הלכתי

חתונה בשנת אבל- סיכום ההלכות ע"פ המבואר בספר פני ברוך הלכות אבלות

 יש לכם שאלות נוספות? תוכלו בשמחה לשלוח לנו שאלות בוואצאפ ונשתדל לענות בהקדם!

נמצאים בשנת אבל?

מתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

התפילות ואמירת הקדיש מתקיימות בבית כנסת בקרית חב"ד בעיה"ק צפת

האם מותר לאבל להתחתן בשנת אבל?

כתב השו"ע סימן שצ"ב שהאבל אסור כל שלושים יום מתחילת האבלות, לישא אישה, יש לציין שנישואין לפי כל הדיעות אסור כל 30 יום.

ואלו אירוסין ישנה מחלוקת: הספרדים כפי שיטת השו"ע מתירים לארס אישה.

אשכנזים כפי פסק הרמ"א אוסרים גם אירוסין.

לאחר שעברו 30 יום מותר להינשא ואף לעשות סעודה ואפילו באבל על אביו ואמו.

*מצב חריג שמחכים 3 חודשים – מתה אשתו

איש שנמצא באבלות על אשתו אסור להתחתן במשך 3 חודשים שלוש סיבות נאמרו בדבר:

  1. שיהיה שלושה רגלים בלי שמחה כדי שלא ישכח אהבת אשתו הראשונה.
  2. שישכח את אשתו הראשונה כדי שיוכל להתחתן עם אישה שנייה.
  3. שלא יחשדו שהוא שמח בפטירת אשתו ראשונה.

*מצבים חריגים שהתירו להתחתן 

  1. לא קיים מצוות פריה ורביה.
  2. מי שיש לו בנים קטנים וצריך עזרה.
  3. אין לו מי שישמשנו.

האם מותר ללכת לחתונה בשנת אבל?

האבל על אביו ואמו אסור כל 12 חודשים להיכנס לבית המשתה, והאבל על שאר קרובים אסור כל 30 יום.

בהתאם לכך, אסור לאבל להשתתף בסעודת נישואין של מי מחבריו שמתחתן. להלן נביא מצבים חריגים:

השתתפות הורים בשנת אבל בשמחת חתונה של בנם או בתם

הרב משה פיינשטיין בספרו האגרות משה כתב שמותר להורים ללכת לחתונת הבן או הבת בעודם בשנת אבל.

הסיבה לכך כי ההימנעות מהשתתפות בשמחת בנם או בתם ביום חתונה יגרום לצער גדול ביותר, וודאי שחכמים לא החמירו בעניין, ומותר להם להשתתף בשמחה.

וכמו שמצינו שחכמים היקלו כשיש הפסד ממוני כלפי מקרים אחרים.

שאר קרובי החתן או הכלה

יש שהתירו לקרוב משפחה להשתתף בסעודת החתונה באופן כזה שהוא משמש בסעודה את האנשים ולא יאכל בשולחן יחד עם כולם.

לשים לב שבנידון חילוק באיזה מצב היקלו:

האבל על אביו ואמו: 

השתתפות על תקן משמש מותרת:

הגעה לחתונת אח או אחות: אפילו בתוך שלושים.

הגעה לחתונת שאר קרובים: דווקא לאחר שלושים.

האבל על שאר קרובים :

בכל מקרה לאחר השבעה מותר להגיע לחתונה על תקן משמש.

חתונה בזמן אבל