חתונה בשנת אבל

חתונה בשנת אבל – האם מותר ללכת לחתונה או להתחתן בשנת אבל?

במאמר הבא ניתן סקירה מקיפה בכל מה שקשור על "חתונה בשנת אבל", ומה קורה אם קרוב משפחה או חבר קרוב מתחתן בתוך השלושים או שנת האבלות?

תוכן עניינים

האם מותר ללכת לחתונה בשנת אבל?

אדם שֶׁאָבֵל על אביו או אמו, אסור לו להיכנס לבית המשתה (מסיבות) או להשתתף בחתונות , במשך 12 חודשים.

אדם שֶׁאָבֵל על שאר קרובים חוץ מאביו או אמו, האיסור לגביו הוא 30 ימים בלבד.

להלן נביא מצבים חריגים בהם התירו חכמים להשתתף בחתונה למרות שנת האבלות.

המידע להלן הוא לאחר שחלפו ימי השבעה!! באם אתם נמצאים בתוך ימי השבעה, מומלץ להתייעץ באופן פרטני.

האם מותר להורים בשנת אבל להשתתף בחתונה של בנם או בתם?

מותר להורים להשתתף בחתונת הבן או הבת, בעודם בשנת אבל.

ההשתפות בחתונה היא לרבות בזמן הסעודה וכן בזמן שיש מוזיקה וריקודי שמחה באירוע.

הסיבה להיתר הנ"ל מפני שההימנעות מהשתתפות הורים בשמחת החתונה, יגרום לצער גדול ביותר להורים ולבן או הבת, ביום חתונתם שנחשב כיום חג.

חכמים לא החמירו עד כדי כך, וזה נחשב כמו הגדר ההלכתי של "דבר האבד".

(ההיתר הנ"ל נאמר בשם הרב משה פיינשטיין בספרו האגרות משה)

בקשר לריקודים בחתונה:

לאחר שעברו שלושים יום: מותר להורים להשתתף בריקודים של חתונת בנם/בתם.

בין שבעה לשלושים: 

חילוקי מנהגים בעם ישראל.

יש שהחמירו על ההורים להימנע מריקודים בחתונת בנם/בתם.

ויש שהקילו וסבורים שמותר להורים להשתתף בריקודים. {נטעי גבריאל פרק ט"ז סעיף ה' הלכות אבלות ב'}

האם מותר לסבא או סבתא בשנת אבל להשתתף בחתונת הנכדים?

דין השתתפות סבא וסבתא בחתונת הנכדים זהה לדין השתתפות הורים בחתונת ילדיהם כנ"ל.

האם מותר להשתתף בחתונת אח או אחות בשנת אבל?

בין שבעה לשלושים:

מותר ל-אָבֵל להשתתף בחתונת אחיו או אחותו בשנת האבלות אך אסור לו לאכול יחד עם כל המשתתפים, אלא צריך לאכול בנפרד.

בנוסף בעת שהאָבֵל נוכח בסעודה הוא צריך לשמש את הנוכחים.

הכוונה לא להשתתף על תקן של אורח, אלא כמלצר שנוכח באירוע לעבוד ולהגיש אוכל למסובים.

לאחר שעברו שלושים יום:

מנהג אשכנזים: בדיוק אותו דבר כמו לפני שעברו שלושים יום כנ"ל.

מנהג הספרדים: באופן שעברו שלושים יום מותר לאָבֵל להשתתף בסעודה באופן רגיל גם בלי לשרת את המסובים.

חשוב להדגיש!! אמנם מותר להשתתף בסעודה גם בשעה שיש מוזיקה רגועה באולם.

אך אין להשתתף בשעה שמנגנים שירי ריקוד בעוז ובחוזקה כמו בשעה שהחתן והכלה נכנסים לאולם, שאז יש לצאת החוצה ממתחם השמחה.

האם מותר להשתתף בחתונת קרוב/ת משפחה שאינו אח או אחות בשנת אבל?

לאחר שעברו שלושים יום:

הדין זהה להשתתפות אָבֵל בחתונת אח / אחות כפי שהוסבר בהרחבה מקודם.

בין שבעה לשלושים:

האבל על אביו ואמו: 

מצד הדין אין להשתתף בחתונה.

האבל על שאר קרובים :

אפשר להשתתף בחתונה בכפוף לסייגים שהזכרנו מקודם בקשר להשתתפות בחתונה של אח או אחות.

האם מותר להשתתף בחתונת חבר או חברה בשנת אבל?

חבר קרוב מאד או חברה קרובה מאד, ברמה כזו שאי הגעתם תגרום לצער ועגמת נפש גדולה לחתן או הכלה יש שהתירו לבוא לחתונה כמו קרוב משפחה ולהיות על תקן משמש (מלצר).

ובכפוף לסייגים שהזכרנו מקודם (ושוב ההיתר הנ"ל רק באופן שאי ההגעה לחתונה תגרום צער משמעותי לחתן /כלה)

האם מותר לאבל להתחתן בשנת אבל?

כתוב בשולחן ערוך סימן שצ"ב, אבל אסור כל שלושים יום מתחילת האבלות, לישא אישה.

נציין! נישואין לפי כל הדיעות אסור כל השלושים יום.

לעומת זאת אירוסין יש מחלוקת:

מנהג הספרדים: מותר לארס אישה (כפי פסק השולחן ערוך).

מנהג אשכנזים: אסורים לארס אישה במשך השלושים יום (כפי פסק הרמ"א).

לאחר שעברו 30 יום מותר להינשא ואף לעשות סעודה ואפילו מי שאבל על אביו ואמו.

בעל שמתאבל על פטירת אשתו – האם מותר לו להתחתן?

איש שנמצא באבלות על אשתו, אסור לו להתחתן במשך 3 חודשים.

שלוש סיבות נאמרו בדבר:

  1. שיהיה שלושה רגלים בלי שמחה כדי שלא ישכח אהבת אשתו הראשונה.
  2. שישכח את אשתו הראשונה כדי שיוכל להתחתן עם אישה שנייה.
  3. שלא יחשדו שהוא שמח בפטירת אשתו ראשונה.

מצבים שהתירו לאלמן להתחתן שוב באופן מידי

  1. לא קיים מצוות פריה ורביה.
  2. מי שיש לו בנים קטנים וצריך עזרה.
  3. אין לו מי שישמשנו.
חתונה בשנת אבל