האם מותר לצאת לנופש בשנת אבל

האם מותר לצאת לנופש בשנת אבל
כל המידע בעמוד שלפניכם

 יש לכם שאלות נוספות? תוכלו בשמחה לשלוח לנו שאלות בוואצאפ ונשתדל לענות בהקדם!

נמצאים בשנת אבל?
ומתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

האם מותר לצאת לנופש בשנת אבל?

תשובה בקצרה– באופן כללי הרבה מהפוסקים כתבו להימנע מללכת לטייל בשנת אבל טיולים שמטרתם שמחה.  וכן פסק הפני ברוך סימן ל"א סעיף י"ג.

ישנם כמה וכמה מצבים חריגים בהם התירו הפוסקים ללכת לטייל תוכלו לקרוא בהמשך

תשובה בהרחבה

נפסק בשולחן ערוך סימן שצ"א סעיף ב' ע"פ דברי התלמוד "על כל המתים נכנס לבית המשתה לאחר שלושים יום על אביו ואמו לאחר י"ב חודש"

כתב הטור שמטעם זה אסור לו לילך בשיירא גדולה -מפני שהוא כמו שמחה ששמחים הרבה בדרך 

פסק השו"ע סימן ש"פ סעיף כ"ה – באבלות על אחים/אחיות: כל שלושים יום להימנע מללכת לשיירה

באבלות על אביו או אמו- להמינע ללכת לשיירה עד שיעברו שלושים יום + יגערו בו חבריו

טיולים

ע"פ הדברים הנ"ל כתבו חלק מהאחרונים וכן פסק הפני ברוך להימנע מללכת לטיולים של ריבוי אנשים מפני ששמחים בדרך.

אבל יש מצבים חריגים שהיקלו בהם ונמנה את חלקם:

טיול משפחתי

טיול עם המשפחה המצומצמת ולא עם קבוצת מטיילים גדולה, מותר לצאת עם משפחתו ובפרט אם עושה כן כדי להתחזק בבריאות גופו ולא עבור שמחה.

נסיעה לקברי צדיקים

מותר לסוע לקברי צדיקים בשנת אבלות שהרי מטרת הנסיעה היא להתפלל ולעורר רחמים ולא בכדי לשמוח.

טיול כשזה אחריות או פרנסה

מדריך טיולים או מורה שאחראי על התלמידים שלא יוצאים לכיף ולשמחה אלא לצורך עבודה.

או אבא שמתלווה על מנת לשמור ולהיות אחראי על משפחתו והיציאה היא לא לכיף אלא כחלק מאחריות -מותר לצאת לטיול.

 

האם מותר לצאת לנופש בשנת אבל