אבלות בפורים

אבלות בפורים | משלוח מנות לאבל | סעודת פורים בשנת אבל
איך לנהוג בחג פורים בשנת אבל

אבלות בפורים | משלוח מנות לאבל | סעודת פורים בשנת אבל, בהמשך קראו בהרחבה את הלכות אבלות בפורים.

בבקשה! הקדישו דקה לקיים מתנות לאביונים ומחצית השקל בהידור.

באמצעות ישיבת חב"ד בעיר הקודש צפת.

התרומה בביט או אשראי, וקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

נמצאים בשנת אבל?

מתקשים להשיג מניין 3 תפילות ביום עבור יקיר לבכם שנפטר?
אנו נדאג לאמירת קדיש שחרית מנחה וערבית עבור יקירכם, ונלמד ’משניות’ לעילוי הנשמה

התפילות ואמירת הקדיש מתקיימות בבית כנסת בקרית חב"ד בעיה"ק צפת

הדגשה חשובה: שמדברים על מנהגי אבלות בחג פורים חשוב  קודם כל לדעת, אבלות על הורים אבא או אמא היא במשך שנה שלימה 12 חודשים.

ואילו אבלות על שאר קרובים 30 יום בלבד.

אבלות בפורים

בספרות הלכתית יש חילוקי דעות האם אבלות נוהגת בפורים, להלכה נפסק (לפי רוב הפוסקים) שאין אבלות בחג הפורים.

לא בי"ד אדר שהוא פורים הרגיל ולא בט"ו באדר שהוא פורים בעיר ירושלים.

הדין שהאבלות לא נוהגת בפורים – הכוונה לאבלות בפומבי – ברבים, אבל בצנעה שאדם בינו לעצמו האבלות נוהגת.

המשמעות של ההלכה במילים פשוטות:

הגבלות של ימי השבעה

ההגבלות של ימי השבעה לא נוהגות בפורים ולכן
א. יושבים על כסא רגיל 
ב. אפשר לנעול נעלים רגילות
ג. אפשר ללבוש בגדי שבת, אבל לא להשתמש בבגד חדש מהארון שהוא מכובס,אלא בבגד שכבר לבשו אותו.

סעודת פורים בשנת אבל

הלכה היא שאין אבלות נוהגת בפורים, ולכן ברור שהאבל בביתו יכול לקיים סעודת פורים בשנת אבל בשמחה ושתית יין, כי הימנעות מסעודה משמעותה אבלות בפומבי,

שימוש בכלי זמר ונגינה:

מעיקר הדין אין להשתמש בכלי נגינה בחג הפורים

אבל באם עצם ההימנעות ממוזיקה תדגיש את האבלות אזי זה נהפך להיות אבלות בפהרסיא וכפי שלמדנו הלכה שאסור לבטאות אבלות ברבים ולכן יהיה מותר שימוש בכלי נגינה.

השתתפות בסעודת פורים אצל אחרים:

השאלה מורכבת, והתשובה לכך: אם הרגילות בכל שנה לבקר יחד עם המשפחה/חברים, והימנעות מהשתתפות בסעודה השנה תבטא אבלות בפומבי-אזי כפי הכלל שלמדנו אין אבלות בפורים ויכול האבל להשתתף בסעודה.
 
אבל סתם ללכת לבקר במקומות שמחים וסעודות פורים יהיה אסור לאבל, מכיון שההימנעות מהשתתפות לא נחשבת אבלות בפומבי, ובמצב זה הולכים אחר הכלל הרגיל שאוסר על האבל להשתתף בסעודות שמחה אפילו שהם של מצווה.

משלוח מנות לאבל

לתת משלוח מנות : האבל מחוייב במצוות הפורים ולכן צריך לשלוח מנות למספר חברים 2-3 בכדי לקיים את המצווה.

לקבל משלוחי מנות: 

מנהג הספרדים: שאפשר לתת משלוח מנות לאבל.

מנהג אשכנזים: כפי שכתב הרמ"א אין לתת משלוח מנות לאבל בשנת אבלותו בימי הפורים.

ניתן להרחיב בנושא בשולחן ערוך סימן שפ"ה סעיף ג'.

קריאת המגילה

נפסק להלכה שאבל הולך לבית הכנסת ביום הפורים לשמוע קריאת מגילה כרגיל.

מתנות לאביונים

מצווה על האבל לתת מתנות לאביוניםאם האבל הוא עני כמובן אין מניעה שיקבל צדקה מאנשים אחרים. כמו כן מנהג מחצית השקל יש לנהוג כרגיל.

עלייה לבית הקברות בפורים

הלכה שאין עולים לבית הקברות בפורים, גם לא לצורך האזכרה כמו שלושים, יום השנה יארצייט , ישנם חילוקי מנהגים אם להקדים את העלייה לקבר או לאחר, ומן הראוי שכל אחד ילך כמסורת אבותיו, ובאם אין מנהג קבוע ניתן לבחור את אחד המנהגים.

להיות שליח ציבור (חזן) בפורים: 

יש חילוקי מנהגים בעניין, הנטעי גבריאל כתב שאבל לא יהיה חזן בתפילות, הפני ברוך כתב שאבל יכול להיות חזן בתפילה בפורים, טוב ללכת כפי המנהג בקהילה בה מתפללים.

הלכות נוספות

  • א. מותר ללכת לנחם אבלים ביום הפורים
  • ב. פורים נחשב כאחד מימי השבעה לאבלות ולא צריך להוסיף יום נוסף עבור היום שנחסר
  • ג. מי שניהיה אבל ביום הפורים -הלכה היא בדרך כלל שקודם שקברו את  המת אסור לאכול בשר ולשתות יין, אבל בפורים יש דעות שמתירות משום שמחת הפורים לאכול בשר ולשתות יין גם קודם הקבורה ויש חולקים על זה.
  • כמובן שעדיף קודם לקבור את המת ואז לקיים את מצוות הפורים 
 
אבלות בפורים